Foto: Bildbyrån

LOK-stöd 65+

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

För att stödja föreningsdriven idrott för äldre (65+) har RF-SISU Uppland fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd, ett projektstöd för deltagare som är 65 år och äldre. Stödet syftar till att skapa en långsiktig verksamhet för medlemmar inom föreningen i åldern 65+.

LOK-stöd 65+ liknar på många sätt det LOK-stöd som finns för deltagare mellan 7-25 år. Projektstödet kommer att kunna sökas av idrottsföreningar för:

  • utveckling av befintlig verksamhet
  • uppstart av ny verksamhet

Aktiviteterna ska ska vara ledarledda och rikta sig till deltagare i åldern 65 år och äldre.

Stödets storlek

Stödets storlek per förening kommer att baseras på antal tillfällen och antal deltagare.

Ansökan

För att kunna ansöka om LOK-stöd 65+ måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF).

Ansökan ska göras senast den 25 augusti 2023 för verksamhet under perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2023. Observera att ansökan inte öppnar förrän under våren 2023, men eftersom stödet kan sökas retroaktivt från 1 juli 2022 är det viktigt att din förening närvaroregistrerar redan nu.

Ansökan ska innehålla:
• antal ledarledda aktivitetstillfällen
• antal unika deltagare, uppdelat på män och kvinnor, i åldern 65 år eller äldre
• en beskrivning av genomförd verksamhet.

Enbart ansökningar som har inkommit senast 25 augusti 2023 kommer att behandlas.

Ansök i IdrottOnline

Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline. Ansökan finns under fliken Idrottsmedel med namnet Projektstöd 65+ Uppland. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som har behörighet att skicka in ansökan.

Här kan du läsa mer om hur du använder fliken Idrottsmedel i IdrottOnline.

Kontroller

Vid en eventuell kontroll ska föreningen kunna verifiera vilka personer som deltog vid vilka träningstillfällen. Därför ska samtliga deltagare finnas i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Ansökande förening behöver ge RF-SISU Uppland rättighet att se föreningens medlemmar i medlemsregistret i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 18 november 2022

Kontakt

Christoffer Johansson

Ansvarig folkhälsa

0727414648

Idrott i förening hela livet.