Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Barn är inte små vuxna, det har ni säkert både läst och hört, de här sidorna handlar därför om barn- och ungdomsidrott. Det betyder att du som leder eller på annat sätt ansvarar för barn inom idrottsrörelsen bör känna till vad skillnaden är mellan vuxen- och barnidrott.

Givetvis finns det mycket som är lika t.ex. glädje - gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet samt rent spel, det är vår värdegrund.

Riksidrottsförbundet (RF), och därmed RF-SISU Stockholm, satsar extra mycket på barn- och ungdomsidrott. Detta för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där tränare och klubbledning arbetar mot långsiktiga mål.

I praktiken innebär detta att vi behöver arbeta med frågor som rör välkomnande och inkludering. Vi behöver också ständigt föra dialog om hur vi på bästa sätt möter och leder barn och ungdomar så att de får en positiv upplevelse av idrotten vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl.

Riksidrottsförbundet har utbildat barn- och ungdomssakkunniga i varje distrikt. RF-SISU Stockholms sakkunnige inom barn- och ungdomssakkunnig är Helen Alpstig. Hennes primära uppgift är förstärka arbetet med att stödja, företräda och utbilda idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet. Helen fungerar också som en direkt kontaktperson för dig som har frågor eller funderingar när det rör barn eller ungdomar i din förening.

Tips på webbaserad utbildning från Folkhälsomyndigheten: "Ledare som lyssnar" är en utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

RF-SISU Stockholm uppmanar dig att söka direkt kontakt med oss vid misstankar eller kännedom att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten!

Exempel på detta kan vara:

  • Tränare pressar barnen för hårt inför och under tävlingar
  • Mobbning i barngrupper
  • Övergrepp; sexuella, verbala eller fysiska
  • Upprepade glåpord eller nedsättande tillrop från föräldrar eller tränare under matcher
  • Selektering/petning av barn inför matcher, cuper och tävlingar
  • Höga krav/press som leder till fysisk eller psykisk ohälsa
  • Ätstörningar hos aktiva som tillexempel anorexi eller bulimi
  • All form av våld, rasism eller kränkande behandling
  • Kontakta oss hellre en gång för mycket än en gång för lite – ett barn som far illa är ett för mycket!

Sidan publicerades: 21 september 2022

Kontakt

Helen Alpstig

Idrottskonsulent

070-579 14 64

Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott, Trygg idrott och Värdegrund

Hur kan du stötta barn som idrottar? - Se vår film nedan, och gör vårt test!