Kunskapsbank

Sidan uppdaterades: 14 februari 2023

Här hittar du information, dokument och rapporter kopplat till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Denna kunskapsbank är ett samarbete mellan RF-SISU Stockholm och Specialdistriktsförbunden. Syftet är att samla erfarenheter och tips som gör att idrottsrörelsen kan bidra till stärka arbetet för att bidra till att fler idrottsytor skapas. För att underlätta och strukturera upp det material som finns här har vi sorterat upp i ett antal områden.

Vi behöver era tips!

Denna kunskapsbank är beroende på att vi får in tips som inspirerar och kan lyfta vidare arbetet med att skapa mer och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Mejla dessa till stockholm@rfsisu.se

Idrottsrörelsens inspirerande anläggningsexempel

Inom detta område har vi samlat material från olika idrottsförbund, både nationell och distriktsidrottsnivå. Det kan exempelvis handla om kartläggningar, rapporter eller samarbeten med arkitekter för att ta fram innovativa exempel.

Kommunala styrdokument och rapporter

Flera kommuner i distriktet har långsiktiga planer gällande investeringsbehovet på idrottsanläggningar. Ett antal har även idrottsprogram eller idrottspolicies där idrottsanläggningar brukar ingå. Vårt mål är att samtliga kommuner i vårt distrikt ska ha detta inom några år. På denna länk kan ni ta del av de som finns idag.

Region Stockholm och regional samverkan

Region Stockholm (fd Landstinget Stockholms län) arbetar bland annat med den långsiktiga planering av hur vår region ska utvecklas, exempelvis var nya stadsdelar och vägar bör läggas. Vidare finns i vår region också olika kommunala samarbeten och nätverk som berör vårt område. Här har vi samlat olika planer, rapporter och exempel som direkt eller indirekt påverkar idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Läs mer här.

Internationell utblick - idrottsanläggningar

Det är också viktigt att lyfta in goda exempel gällande arbetet med idrottsanläggningar och idrottsmiljöer från andra länder. I flera länder finns det väl uppbyggda strukturer för att stödja såväl offentliga aktörer som kommuner som ideella idrottsrörelsen med kunskap, tips och inspiration för hur utveckla kvalitativa idrottsanläggningar. Här kan du hitta länkar.

Sidan publicerades: 2 november 2022