2024

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Distriktsstämma 2024
Styrelsen för RF-SISU Stockholm bjuder in till Distriktsstämma onsdagen den 20 mars klockan 18:30 med registrering och mingel från klockan 17:30.
Stämman kommer även i år att genomföras hos RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4 i Solna.

Stämman kommer även i år att gästas av Idrottsnämndens ordförande i Stockholms stad, Maria-Elsa Salvo. Toralf Nilsson är gäst från Riksidrottsstyrelsen. Vi kommer även inleda stämman med utdelning av "Årets barn- och ungdomsförening" och "Årets barn- och ungdomsledare" samt dela ut förtjänsttecken.

Antal ombud per idrott framgår av Riksidrottsförbundets upprättade röstlängd. Ni ser röstlängden Pdf, 390 kB. till höger.

Här anmäler ni ombud och gäster.

Ni kan också anmäla via QR-koden i botten på sidan.

Möteshandlingarna ser ni i länkarna till höger

Fullmakt
Enligt stadgarna är det möjligt för ett ombud att representera med mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad av förbundets/föreningens ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift ska fullmakten Pdf, 390 kB. scannas in och mailas till stockholm@rfsisu.se, senast den 19 mars 2024. Det går även att lämna fullmakten till RF-SISU Stockholms representant i samband med inregistreringen på stämman.

Ni kan också komma in på anmälningssidan via den här QR-koden.

OBS! Tiden för att skicka in motioner samt nominera har passerat.

Motioner till Distriktsstämman
Ska vara RF-SISU Stockholm tillhanda senast den 15 januari. Medlemsförening, som har sin hemort inom distriktets gränser, har rätt att motionera. Mejla motioner till stockholm@rfsisu.se

Förslag till ledamöter i Distriktsstyrelsen
RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen.

Här kan du läsa en intervju med nuvarande ledamoten Doris Högne Rydheim om uppdraget som styrelseledamot i ett RF-SISU distrikt.

Kandidater, som måste vara medlemmar i en idrottsförening inom ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet, ska ha accepterat nomineringen. Valberedningen lämnar sitt förslag senast tre veckor före årsmötet.

Nomineringar kan göras via denna länk

Inför Distriktsstämman 2024 utgår mandattiden för Claes Thunblad (ordförande), Doris Högne Rydheim, Stefan Bengtsson, Björn Erkus och Charlotta Åkerhielm.
Samtliga, förutom Charlotta Åkerhielm, står till förfogande för omval.

Lekmannarevisor är för närvarande:
Kjell Sahlström, ordinarie och Annika Engström, ersättare

Förslag till ledamöter i valberedningen
Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Nomineringar skickas till vår lekmannarevisor Kjell Sahlström: kjell.sahlstrom@svenskfotboll.se

Sidan publicerades: 14 november 2023