FOTO: Stephan Skiba

Twisters Cheer Elite - Årets barn- och ungdomsförening 2023!

Twisters Cheer Elite är årets barn- och ungdomsförening 2023. – Wow, det känns fantastiskt och jätteroligt. Vi jobbar väldigt målmedvetet och har gjort en otrolig resa, det är kul att det uppmärksammas vad vi gör, säger föreningens sportchef, Karolina Olovsson.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2023

Juryns motivering:

I Twisters Cheer Elite finns verkligen en plats för alla! Här är barnen delaktiga från start i värdegrundsarbetet och det finns alternativ för alla. Grupper för dem som endast vill träna, lag för dem som vill börja tävla och renodlade tävlingslag. Det finns även mixade lag för killar och tjejer och Paracheer. Twisters Cheer Elite belönas med RF-SISU Stockholms utmärkelse ”Årets barn- och ungdomsförening”! Föreningen får även 10 000 kronor till barn- och ungdomsverksamheten.

Twisters Cheer Elite är föreningen som vill vara en plats för alla.

– Cheerleading är verkligen en lagsport där de aktiva knyter starka band, därför är det viktigt att alla känner sig välkomna hos oss, säger Karolina Olovsson.

I nomineringen för ”Twisters” står det bland annat:

Peppen alla ger varandra när de aktiva ska upp på mattan är obeskrivbar. Alla har olika saker de kämpar med i vår förening och det är okej, alla har en plats i Twisters.

– Jag blir berörd när jag hör det. Det känns som vi lyckats med det vi satsar på. Vi vill verkligen vara en plats för alla, som en andra familj, säger Karolina Olovsson.

Karolina Olovsson, sportchef i Twisters Cheer Elite.

Berätta om ert värdegrundsarbete?

– Vi involverar barnen och ungdomarna tidigt, bland annat genom gruppsamtal och grupparbeten. Det är viktigt att värdegrundsarbetet inte bara genomförs på styrelsenivå eller i verksamhetsgrupper.

– Vi har aktiva från 3 till 40+ år och då måste det vara en trygg plats. Mobbing och trakasserier får inte finnas överhuvudtaget.

Värdegrundsarbetet syns tydligt på hemsidan.

– Där plockade vi även ut bokstäverna i Twisters och manifesterar dem. Det handlar om hur vi är trygga och starka tillsammans. Vi pratar ofta om hur en bra lagspelare ska vara och hur viktigt det är att vara respektfulla mot varandra.

Det finns även en mejladress på hemsidan som de aktiva kan höra av sig till.

– De ska veta vart de kan vända sig om de inte mår bra. Alla är även välkomna med åsikter oavsett vad det rör, säger Karolina Olovsson.

Föreningen har alternativ för alla aktiva. Det finns barnlag för de yngsta, träningslag för de som endast vill träna, förberedande tävlingslag för de som vill börja tävla och tävlingslag för de som tävlar samt ett pojklag för killar.

Det finns även mixade lag för killar och tjejer.

– Killar är även välkomna i fler av våra lag även om de flesta domineras av tjejer. Cirka två procent av utövarna inom cheerleading i Sverige är killar men vi har betydligt fler procentuellt sett. Vi är på rätt väg men vi vill ha ännu fler killar, säger Karolina Olovsson.

Sedan en tid tillbaka har föreningen även ett Paracheer-lag.

– Det var något som saknades. Under förra året startade vi upp en grupp för dem med intellektuell funktionsnedsättning. Det är ett fantastiskt tillskott och de hade en uppvisning på vårt 25-årsjubileum under förra året som verkligen uppskattades.

Föreningen utbildar ledarna hela tiden, genom Svenska cheerleadingförbundet och RF-SISU Stockholm.

– Det är viktigt att de får rätt förutsättningar i sina roller som ledare. Det är fantastiskt att se de unga ledarna växa i sina roller genom utbildningar, många av dem blir kvar länge inom föreningen. De lär sig mycket som de kan ta med sig i framtiden utanför idrottsrörelsen.

Föreningen lyckades behålla många aktiva under pandemin.

– Vi hade digitala aktiviteter, lagade mat tillsammans och lekte digitalt. Så fort det var möjligt att vara i hallen samlade vi aktiva i små grupper som fungerade sett till restriktionerna. Det var ett massivt arbete att ha kontakt med alla aktiva. Men nu i efterhand ser vi att det hjälpte föreningen att behålla de aktiva.

Vad är du mest stolt över med Twisters?

– Utvecklingen och stoltheten som jag ser hos våra aktiva och att många ser oss som en andra familj.

Sidan publicerades: 23 mars 2023