FOTO: Bildbyrån

Samverkan med idrottsrörelsen – nyckeln för planering av Nya Huddingehallen

Huddinge kommun gör en satsning på en ny stor idrottsyta där många idrotter och föreningar kommer ha sin verksamhet. Nya Huddingehallen kommer ge mer än tre gånger så mycket idrottsytor jämfört med idag. RF-SISU Stockholms kampsportsrapport Pdf, 3 MB. har varit till stor hjälp nu när Kampsporterna får två helt nya salar.

Sidan uppdaterades: 14 december 2022

Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer är stor i Stockholmsregionen. Dessa ytor är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska fungera. Nya Huddingehallen är ett positivt exempel på samverkan mellan idrottsrörelsen och kommunen.

– Det är glädjande att höra om den breda dialogen som kommunen haft med idrottsrörelsen och det lokala föreningslivet i planerandet. Det är en av de viktigaste nycklarna för att lösa anläggningsbristen i vår region, säger RF-SISU Stockholms ordförande Claes Thunblad och fortsätter:

– Viktigt att kommunen bygger en idrottshall för framtiden. Glädjande att de haft stor hjälp av vår kampsportsrapport och ”Framtidens idrottshall” där fokus bland annat är på att bygga smartare och bättre anläggningar som passar idrottsrörelsen och föreningslivet bättre.

I början av december tog Kultur och fritidsnämnden ett inriktningsärende, som innebär att förslaget på nya Huddingehallen nu skickas vidare till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslut.

– Det känns fantastiskt kul att vi inom Huddinge kommun tillsammans med idrottsrörelsen och det lokala föreningslivet nu kan visa upp det här förslaget på Nya Huddingehallen, säger Caroline Frank, idrottschef i Huddinge kommun.

Caroline Frank

Huddinge är som många andra kommuner i Stockholmsregionen i stort behov idrottsanläggningar.

– Vi har för få ändamålsenliga idrottsytor och en hel del är eftersatta och i behov av renovering. Det här ska bli en idrottshall för framtiden. När den är på plats ska den vara samtida. Vi har gjort ett gediget arbete i att beskriva verksamhetsbehovet. Här har vi även haft mycket hjälp av, föreningar, specialdistriktsförbunden samt av RF-SISU Stockholms kampsportsrapport, säger Caroline Frank.

Nya Huddingehallen, som kommer ligga bakom den befintliga Huddingehallen, kommer i framtiden att ha:

  • Tre fullstora idrottshallar (i dag finns det två, där endast en har fullstora mått).
    A-hallen kommer ha en publikkapacitet för 1500 åskådare. B-hallen är en fullstor hall och C-hallen är anpassad för truppgymnastik
  • En bågskyttehall.
  • Fyra multisalarna där två är anpassade för kampsport (en har en tjock matta anpassad för judo), en av multihallarna är anpassad för dans och den fjärde är extra stor (400 m2 och anpassad för skolidrott och truppgymnastik.
  • I våras togs det även ett inriktningsärende på en ny simhall, med 50-metersbassäng som kommer att ligga i anslutning till Nya Huddingehallen. I dagsläget är det inte klart om hallarna kommer att placeras i direkt anslutning till varandra med gemensamma entré.

Förrådsutrymmena kommer vara stora och frikostiga. Föreningslivet kommer att erbjudas modernt gemensamt flexkontor. Det betyder att det kommer finnas kontorslokaler där föreningslivet i Huddingehallen kan ha sina kanslier.

Nya Huddingehallen och simhallen ska stå färdiga 2028.

– Det här ska verkligen bli ett rörelsehus. Entrén ska kännas inkluderande och välkomnade. I husets allmänna ytor ska det finnas luftiga och öppna olika zoner för rörelse, för föräldrar, föreningskafé men även lugna platser där du kan plugga efter skolan eller sitta och äta mellis. Utvändigt ska det vara utomhusytor där den som vill kan aktivera sig, säger Caroline Frank.

Pontus Gyllensten

Sidan publicerades: 14 december 2022