Salem och Botkyrka gör en rejäl höjning av aktivitetsbidraget

Salem och Botkyrka kommun höjer aktivitetsbidraget till idrottsföreningar rejält.
– Det betyder jättemycket och har ett starkt signalvärde. Nu hoppas vi att fler kommuner följer efter, säger Claes Thunblad, ordförande för RF-SISU Stockholm.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Ett starkt föreningsliv, återstart efter pandemin och att stödet legat still under många år är några anledningar till att föreningarna nu får mer pengar.

– Det har varit tuffa tider och vi vill göra denna satsning som har ett signalvärde. Under pandemin träffade jag många föreningar. Det oroade mig att de tappat många medlemmar och förlorat intäkter, säger Robert Aslan, kultur och fritidsnämndens ordförande i Botkyrka och fortsätter:

– Därför var det viktigt att göra allt vi kunde för att stötta dem och satsa efter dessa utmanande år. Det är enormt kul att vi hade de ekonomiska möjligheterna och genom det ta ett fast handslag med föreningslivet för en aktiv och trygg fritid i Botkyrka.

För Botkyrka handlar det om ett ökat föreningsstöd på 50 procent, totalt tolv miljoner kronor. Aktivitetsbidraget höjs från 6,50 till 8 kronor per deltagare.

Vad betyder föreningslivet för Botkyrka?

– Det är viktigt med ett starkt föreningsliv. Nästan alla som växt upp i Botkyrka har varit en del av föreningslivet och det har utvecklat vår kommun till en bättre plats att bo, leva och verka i. Föreningarna bidrar till viktiga mötesplatser där människor möts. Det kan vara att man får en ny träningskompis, en ny bandmedlem och att få träffa människor med olika bakgrund.

I Salems kommun höjs aktivitetsbidraget från 6,50 till 9 kronor. Dessutom är det nolltaxa för verksamhet för dem som är 5-20 år (förutom ishallar där kostnaden för kyla och underhåll inte gör det möjligt i dagsläget).

– Föreningsstödet har legat på samma nivå i 20 år och nu såg vi en möjlighet att växla upp. Det har skett förändringar i ekonomin de här åren och 6,50 har inte samma värde som för 20 år sedan, säger Andreas Lundvall, ordförande i kultur och fritidsnämnden i Salems kommun och fortsätter:

– Föreningslivets förutsättningar har försämrats och många har tvingats vända sig till sponsorer och försäljning för att få in mer pengar.

Vad betyder föreningslivet för Salem?

– Det är en stor del av vår verksamhet som betyder mycket. Vi vill utvecklas tillsammans med föreningarna och att idrottsaktiviteten ska finnas nära till hands och för alla.

– Under pandemin har det varit svårare att stimulera barn och ungdomar och stillasittandet har ökat. Genom höjningen får föreningen mer inkomster och behöver förhoppningsvis inte söka sponsorer. Vi hoppas att höjningen ska bidra till en positiv utveckling för föreningarna som kan lägga mer fokus på verksamheten vilket i sin tur kan leda till att nå fler barn och ungdomar, säger Andreas Lundvall.

Claes Thunblad:

– Föreningslivet är en enorm resurs som ger hälsa, livskvalitet och som bidrar till inkludering, ökad trygghet och sammanhållning. Idrotten genererar en resurs och har en stor betydelse för invånarna.

Claes Thunblad ser också hur idrottens betydelse har stärkts under pandemin.

– Idrotten har fått en viktigare roll. Det har blivit extra tydligt när vi sett vad som hänt när barn och ungdomar inte idrottar och när evenemang ställs in eller är publikfria. Detta stärker idrottsrörelsen. Vi har visat på allt viktigt vi kan bidra med för samhället.

Pontus Gyllensten

Sidan publicerades: 11 maj 2022