Till dig som politiker - Viktiga frågor för idrottsrörelsen inför valet

RF-SISU Stockholm har skickat ut ett brev till samtliga ledamöter i kultur- och fritidsnämnderna i distriktets kommuner, samt till kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd eller motsvarande.

Sidan uppdaterades: 29 september 2022

Vi skickar detta brev till dig som är ledamot i Kultur- och fritidsnämnden eller motsvarande i någon av kommunerna i vårt distrikt.

Du är en viktig person för idrottsrörelsen. I vårt distrikt verkar 2700 idrottsföreningar som bidrar till trygghet, demokrati, glädje och gemenskap och skapar stora mervärden och sammanhållning i samhället. I detta arbete behövs din hjälp.

Idrottsföreningarna har under de senaste åren haft stora utmaningar under pandemin och står nu inför en återstart. Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans skapar möjligheter för att alla som vill ska kunna vara aktiva i föreningslivet.

Vi har en gemensam utmaning med att se till att idrotten får plats i Stockholmsregionen. Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer är stor och dessa ytor är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska fungera.

I detta brev bifogar vi vårt valprogram där vi har sammanställt ett antal områden där du som kommunpolitiker kan bidra till att ännu bättre stötta idrottsrörelsens föreningar. Vi ser gärna att du lyfter dessa viktiga frågor under kommande valrörelse. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss på RF-SISU Stockholm eller föreningarna i din kommun för vidare samtal om idrottens utmaningar.

Claes Thunblad, ordförande RF-SISU Stockholm

Läs vårt valprogram här Pdf, 1 MB.


Sidan publicerades: 28 mars 2022