IdrottOnline Klubb - Administration Grund

Detta är en grundutbildning för de administrativa delarna i IdrottOnline Klubb. Vi går bland annat igenom medlemsregistret och LOK. Utbildningen riktar sig till dig som ska hantera administrativa delar av IdrottOnline.

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Mål med utbildningen
Efter genomgången utbildning är tanken att deltagarna ska behärska grunderna i hantering av medlemsregistret i IdrottOnline samt ha kunskap att kunna lägga upp en strategi för hur man i föreningen skall arbeta med medlemsregistret i framtiden.

Plats:

Microsoft Teams

Datum:

tisdag 19 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Sidan publicerades: 10 juli 2023