Att leda lärande samtal

Lärandet är en central del i utvecklingen, både för dig som individ och din organisation. Genom samtal och erfarenhetsutbyte med andra skapas goda förutsättningar att upptäcka ny kunskap, se nyanser och nya möjligheter. Kanske du till och med inspireras att utmana dina egna valda sanningar.

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Vi tror på att lära av varandra genom dialog, interaktion och reflektion, där varje deltagare ses som en resurs utifrån sina egna erfarenheter och tankar. Med denna utbildning vill vi visa hur du som samtalsledare, genom att använda olika metoder och ställa olika typer av frågor kan öka lärandet hos er som deltar i det samtalet.

Plats:

Vretenvägen 4, Solna

Datum:

onsdag 20 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Sidan publicerades: 10 juli 2023