FaR - Fysisk aktivitet på recept

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

I Region Sörmland finns möjlighet att ordinera Fysisk aktivitet på recept, FaR, istället för eller som ett komplement till läkemedel. Det finns idag vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet förebygger sjukdom och har positiv effekt på ett 30-tal sjukdomstillstånd.

De flesta idrotter går att anpassa för att fungera för en person som fått ett FaR-recept. Aktiviteten kan vara gruppverksamhet eller individuell träning. För att FaR-arbetet ska fungera behövs friskvårdsaktörer som erbjuder aktiviteter till patienterna. Därför välkomnar vi aktivitetsarrangörer som kan erbjuda aktiviteter i FaR-arbetet.

RF-SISU Sörmlands uppdrag

Idrottsrörelsen är en viktig aktör i arbetet med FaR. Vi på RF-SISU Sörmland har i uppdrag av Region Sörmland att samordna och utbilda aktivitetsarrangörer för FaR. Vi erbjuder FaR-ledarutbildningar en gång i halvåret och ser till att det finns kvalificerade FaR-ledare som tar emot FaR-patienter på bästa sätt.

Vilka kan få FaR?

Alla som genom att öka sin fysiska aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomar kan få fysisk aktivitet på recept. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen men många kan behöva stöd för att komma igång. Den största delen recept förskrivs till personer som ordineras motion på lågintensiv nivå. Dessa personer behöver ofta motivationsstöd och vägledning. FaR kan förskrivas av all behandlande personal inom sjukvården till exempel läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Gå en FaR-ledarutbildning

RF-SISU Sörmland genomför utbildningar för tränare och friskvårdsledare som vill bli mottagare av personer som fått FaR-recept. Grundutbildningen är helt kostnadsfri och innehåller delar som:

  • den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan,
  • vad FaR innebär i praktiken,
  • fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS),
  • aktivitetsarrangörens roll när det gäller träningsupplägg, sekretess och ansvar,
  • MI, motiverande samtal.

Vi letar hela tiden efter nya aktivitetsarrangörer så om du är intresserad och vill bli en del av idrottens FaR-nätverk i Sörmland hör av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du högst upp till höger.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

FaR-LEDARUTBILDNING MED MOTIVERANDE SAMTAL

Utbildningen förbereder dig som aktivitetsledare/organisationsledare att ta emot, leda och motivera personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet på recept – FaR.

ARRANGÖRSKATALOGEN

I vår arrangörskatalog hittar du samtliga arrangörer som arbetar med FaR i Sörmland.