Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 25 november 2022

Hela Europa sätter fler barn i rörelse.

Sista fredagen i september är det dags för European sports school day där skolor från alla EU-länder är med och sätter barnen i rörelse. En dag där målet är rörelseglädje och att idrottsföreringar och skolor ska hitta en långsiktig samverkan för barnens bästa. Vi kallar det Idrottens dag!

be aktive

Idrottens dag i Sörmland

Idrottens dag är Sveriges svar på European sports school day och arrangeras i hela landet. Syftet är att inspirera fler barn och unga att kunna, vilja och våga idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta i framtiden. Skolorna i sörmland arrangerar sina egna Idrottens dag och idrotten kommer att finnas på plats där skolorna så önskar.

120 minuters aktivitet

Många barn rör sig för lite idag och tanken med Idrottens dag är att barnen ska hitta glädjen med att röra på sig. Oavsett om det handlar om fotboll, basket eller att promenera i skogen så ska varje varje elev erbjudas 120 minuters röresle under den här dagen. Varje barn ska hitta sitt sätt att vilja röra på sig och att rörelsen blir en postiv och glädefylld upplevlese. Målet är att barnen ska hitta glädjen med att röra på sig och vilja fortsätta att röra på sig.

Idrottsföreningar viktiga samarbetsapartners

Idrottsföreningarna är viktiga samarbetspartners som kan göra bra aktiviteter på skolgården under dagen. Med bra ledare och roliga aktiviteter hjälper föreningarna till att skapa en bra Idrottens dag tillsammans med skolans personal och elever. Dessutom är det ett bra rekryteringstillfälle för idrottsföreningarna. Ett gyllene tillfälle att nå många barn och föräldrar. Detta kan också vara en början på ett långvarit samarbete mellan skola och förening.

Delta på Idrottens dag

Vill din förening vara med på Idrottens dag, kontakta Micael Peterson för anmälan och mer information.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Kontakt

Micael Peterson

Rörelsesatsningen, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64