Utmärkelser

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Utmärkelser kan sökas för utdelning vid jubiléer och andra högtidligheter samt vid årsmöten. Ansökan ska göras minst två månader före tänkt utdelningstillfälle via särskilda förfaranden.

Vem kan få en utmärkelse?

Den som under lång tid bidragit till att utveckla och levandehålla sörmländska och svensk idrottsrörelse kan få en utmärkelse av RF-SISU Sörmland. Utmärkelser kan delas ut till specialidrottsdistriktsförbund och föreningar samt till styrelseledamot eller idrottsledare som är verksam i länet.

Vem kan göra en ansökan?

Det är styrelserna i RF-SISU Sörmland, Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) eller föreningar som har rätt att lämna in ansökan med förslag till kandidater.

Utmärkelser som delas ut vid förenings- eller förbundsjubileum

Förtjänstdiplom
Tilldelas person som under minst 5 år arbetat inom förenings- eller förbundshuvudstyrelse på ett förtjänstfullt sätt.

Bronsplakett
Tilldelas person som under minst 10 år arbetat inom förenings- eller förbundshuvudstyrelse på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Silverplakett
Tilldelas person som under minst 15 år arbetat inom förenings- eller förbundshuvudstyrelse på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Bordstandar
Tilldelas person som minst under 18 år innehaft förtroendepost (ordförande, sekreterare, kassör) inom förening eller under minst 18 år varit styrelseledamot i förbund och därvid nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom idrotten.

Guldplakett
Tilldelas person som under minst 20 år innehaft förtroendepost (ordförande, sekreterare, kassör) inom specialdistriktsförbund (SDF) eller varit styrelseledamot under minst 20 år inom Södermanlands Idrottsförbund och därvid nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete inom idrotten.

Utmärkelser som delas ut vid RF-SISU Sörmlands årsmöte

Ungdomsledarmärke
Tilldelas person som under minst 5 år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete som ungdomsledare i förening eller förbund (högst 5 märken utdelas varje år).

Förtjänsttecken
Tilldelas person som under minst 15 år nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete för idrotten inom förening eller förbund (högst 5 märken utdelas varje år).

Har du några frågor eller funderingar kring utmärkelserna eller är osäker på hur du ska gå tillväga? Kontakta gärna oss via sormland@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022