Stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

I Sörmland finns det ett antal idrottsstipendier du kan söka, både som aktiv idrottare och för dig som gjort något förtjänstfullt inom idrotten. RF-SISU Sörmland har ett antal egna stipendier som vi delar ut och dessutom är vi med och samarbetar med ett antal andra aktörer gällande idrottsstipendier. Här nedan finns information om till vilka grupper de olika stipendierna och utmärkelserna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

Stipendier där RF-SISU Sörmland är samarbetspartner

Sörmlands idrottsprofil

Sörmlands idrottsprofil är ett utbildningstipendium på 50.000 kr. Stipendiaten utses av Stiftelsen Solbackas styrelse i samråd med RF-SISU Sörmland och tilldelas en person som kombinerar idrottslig prestation med studier.

Mer om utbildningsstipendiet kan du läsa på Stiftelsen Solbackas webbplats.

Stiftelsen Solbackas utbildningsstipendium

Unga idrottsutövare har möjligheten att söka Stiftelsen Solbackas utbildningsstipendium. Sökanden skall vara inskriven vid någon form av utbildningsverksamhet som grundskola, gymnasium, högskola eller universitet.

Läs mer om kriterierna och ansök på Stiftelsen Solbackas webbplats.

Region Sörmlands idrottsstipendium

Region Sörmlands delar varje år ut idrottsstipendier till tre idrottsledare, varav en ledare inom parasporten, samt till två aktiva idrottare, varav en aktiv parasportidrottare på 10.000 kronor vardera.

Mer om idrottsstipendierna och hur du ansöker kan du läsa på vår webbplats.

Övriga idrottsstipendier

Flens kommuns idrottsstipendium

I Flens kommun finns det tre olika idrottsstipendier att söka för dig som bor där. Ett idrottsstipendie som delas ut till en idrottsutövare som gjort en prestation utöver det vanliga, ett ledarstipendie som är avsett för utbildning eller utveckling av föreningsverksamhet, samt ett stipendium för en ung ledare som är en förebild andra barn och ungdomar och gjort anmärkningsvärda ledarinsatser i kommunen.

Gnesta kommuns stipendier och priser

Gnesta kommun har flera stipendier och priser som delas ut varje år, exempelvis ungdomsledarpris och stipendier till elever som ägnat arbete åt en kulturell verksamhet vid skolan, däribland idrott.

Katrineholms kommuns idrottsstipendier

För att uppmuntra insatser inom idrott och ledarskap har Katrineholms kommun flera olika stipendier att söka för dig som är aktiv idrottare eller en ung domare i kommunen.

Nyköpings kommuns idrottsstipendier

Nyköpings idrottsstipendier vänder sig till dig som är aktiv inom föreningslivet och idrotten och är verksam i kommunen.. Exempel på stipendier är årets Eldsjäl och Idrottsprestation.

Oxelösunds kommuns idrottsstipendier

Oxelösunds idrottsstipendier vänder sig till personer som på något vis utmärkt sig inom idrott och som är bosatt i Oxelösund eller ha annan anknytning till kommunen.

Vingåkers kommuns idrottsstipendier

Vingåkers idrottsstipendier sig till eldsjälar som arbetar med kultur och/eller i föreningslivet och som är bosatt eller bördig från Vingåkerstrakten.

Fonder

Allmänna arvsfonden
Stöttar föreningar med idéer som kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Edström-Ekelund och Landeliusfonden
För ungdomsledare 16-21 år.

Everth Svenssons minnesfond
För aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar.

Gustav Vs 90-årsfond
För föreningar och förbund.

Göte Nymans Stiftelse för Idrottsmän och Idrottskvinnor
Barn- och ungdomsidrott.

Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond
Ungdomars internationellla förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Stiftelsen Kungaparets bröllopsfond
För ungdom med funktionshinder.

Utmärkelser

RF-SISU Sörmland har flera utmärkelser som kan sökas för utdelning vid jubiléer och andra högtidligheter samt vid årsmöten. Ansökan ska göras minst två månader före tänkt utdelningstillfälle. All information om utmärkelserna och hur du går till väga för att söka har vi samlat på en egen sida på vår webbplats.

Riksidrottsförbundets stipendier och utmärkelser

Riksidrottsförbundet administrerar några stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. De delar också ut Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, den högsta utmärkelse som delas ut inom den svenska idrotttrörlsen.

Du hittar information om hur du ansöker om dessa på Riksidrottsförbundets webbplats.

Frågor eller funderingar?

Har du några frågor eller funderingar kring stipendier eller utmärkelser eller är osäker på hur du ska gå tillväga? Kontakta oss via sormland@rfsisu.se

Sidan publicerades: 11 oktober 2022