Styrelse och distriktstämma

Sidan uppdaterades: 23 maj 2023

Vår styrelse, som väljs på distriktsstämman är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Sörmland.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Sörmlands styrelse och valberedning.

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Sörmlands högsta beslutande organ. Stämman hålls vartannat år och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsstämman hålls på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman samt på vår webbplats.

Nästa distriktsstämma är i april 2024.

Stadgar

RF-SISU Sörmland har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Sörmlands stadgar. Pdf, 246 kB.

Vår styrelse

Nedan hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Sörmlands styrelse och valberedning.

Sidan publicerades: 7 november 2022