Förstärkt stöd till anläggningar under året

Regeringen har nyligen fattat beslut om att öka anläggningsstödet till idrotten under 2024. Detta sker dels genom ett tillskott till det ordinarie Anläggningsstödet och dels genom en nysatsning kallad Nyutveckling anläggning som riktar sig till innovativa, nyskapande projekt av större karaktär.

Sidan uppdaterades: 3 juli 2024

Mer pengar till det ordinarie Anläggningsstödet

För RF-SISU Sörmlands del innebär det utökade Anläggningsstödet ett tillskott på 1,5 miljoner kronor att fördela till idrottsföreningar i distriktet (Sörmland, Södertälje och Nykvarn). Ett välkommet tillskott, med tanke på det stora behovet av renoveringar och nybyggnationer som finns inom distriktet. Ansök nu om din idrottsförening har behov av renovering, miljöanpassning eller nybyggnation.

Läs mer om hur din förening kan ansöka om Anläggningsstöd.

Nyutveckling anläggning

Under 2024 har regeringen även beslutat om en ny stödform som riktar sig till projekt som har en vision om nytänkande och innovativa lösningar för att locka fler barn, ungdomar och idrottare med funktionsnedsättning samt att utveckla områden med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar. Det nya stödet riktar sig till större projekt med ansökningar mellan 2 och 5 miljoner kronor.

Läs mer om Nyutveckling anläggning.

Sidan publicerades: 3 juli 2024