DFK Katrineholm fortsätter locka fler aktiva till föreningen

DFK Katrineholm tog krafttag för att återstarta verksamheten och locka fler aktiva till föreningen. Genom en tydlig utvecklingsplan har de ökat sitt medlemsantal från cirka 160 till över 300 och intresset är fortsatt stort att börja idrotta i föreningen

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

I klippet ovan kan du höra föreningens ordförande, Mats Gustafsson, berätta mer om deras återstartsarbete.

- Efter att jag fick frågan om att bli ordförande 2021 så satte jag mig ner och funderade på vad jag skulle vilja göra i föreningen och vad jag kan bidra med. Jag hade egentligen ingen bakgrund i en fotbollsförening utan utgick från min tidigare erfaren inom idrotten. Sen tittade styrelsen igenom utifrån vår verksamhetsplan, vad är det vi vill göra för något och vad behöver vi göra. Det landade i ett antal punkter som blev startskottet för vägen framåt, säger Mats Gustafsson, ordförande i DFK Katrineholm.

Bland annat har föreningen startat två akademier, en ledarakademin där de samlar all typ av utbildning för ledare. Det kan till exempel handla om att genomföra utbildning i HLR; skadehantering, kost för idrottare och ledarskap. De har också startat en ungdomsledarakademi med utbildning och praktik för de yngre med ett tydligt syfte, att förvalta föreningens framtida ledare.

De har även startat upp gåfotboll för den äldre målgruppen och lagt krut på att utveckla styrelsearbetet där de nu jobbar en hel del i planeringsmöten. De träffas i lärgruppsform och planerar verksamheten på kort och lång sikt.

- En annan punkt som dök upp var det här med trygghetsfrågor. Att alla ska känna sig trygga, vi ska ha en säker verksamhet och bra ledare. Det hade vi även tidigare så det handlade mer om att en organiserad utbildning. Så det är något som vi jobbar med nu och sedan två år tillbaka har vi en utsedd trygghetsperson i föreningen.

Föreningen har tagit stöd av sin idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland i sitt arbete och fått både personellt och ekonomiskt stöd för att kunna genomföra olika projekt.

- Stödet från RF-SISU har varit oerhört värdefullt och gett oss möjlighet att genomföra olika aktiviteter. Att driva en förening idag kostar ju, oavsett vad man gör. Att ha någon att bolla med, få tips och idéer ifrån och i vissa fall även ekonomisk hjälp är vi tacksamma för.

Föreningens utvecklingsplan har gett många ringar på vattnet då de ökat sitt medlemsavtal avsevärt de senaste åren.

- När jag kom med hade vi ett medlemsantal på runt 160 kanske och vid årsskiftet passerade vi 300-sträcket och allt är ju ett resultat av det arbetet vi gjort på olika sätt för att komma på fötterna igen efter pandemin, avslutar Mats.

Vill du veta mer om DFK Katrineholms trygghetsarbete? Se klippet nedan där föreningens trygghetsperson Maria Andersson berättar om hur föreningen arbetar med trygghet och vad hennes uppgifter innebär.

Sidan publicerades: 18 juni 2024