Frida är månadens lärgruppsledare

Vi vill med denna utmärkelse belysa den fantastiska folkbildningsverksamhet som sker ute i distriktet och lyfta lärgruppsledarens roll och insatser för folkbildningen. Varje utsedd lärgruppsledare under 2024 är med och tävlar om priset: Årets lärgruppsledare, som utses på Idrottsfesten 2025.

Sidan uppdaterades: 1 mars 2024

Frida Viol är 29 år och idrottslärare på Gökstensskolan. Hon är född och uppvuxen i Arboga. Hon bor fortfarande kvar där och pendlar flera dagar i veckan till Eskilstuna där hon fram till årsskiftet har haft rollen som huvudtränare för P08 i AFC.

Frida har alltid varit involverad i idrottsrörelsen på ett eller annat sätt, som ungdom var hon ledare i fotbollsskolan och kom alltså tidigt i kontakt med RF-SISU både som ledare och som aktiv spelare.


"Jag vet hur mycket bra det finns att nyttja genom RF-SISU Sörmland, därför tyckte jag det var kul att genomföra lärgrupper med mitt lag i AFC."

- Tillsammans med RF-SISU Sörmland fick vi utbildning i ett upplägg som byggde på att stärka deltagarnas mentala styrka och självkänsla. Under tio träffar, som jag ledde i anslutning till träningarna med P08, byggde vi upp olika pass enligt ett lärgruppsmaterial från RF-SISU Sörmland. Träffarna hade olika upplägg utifrån tema. Grabbarna hade ett eget arbetsmaterial att utgå ifrån men vi hade också många gruppdiskussioner. De fick även små läxor som innebar att förändra något i sin vardag, de skulle sätta upp mål, en plan för genomförande och sedan utvärdera.

- Vi har fått positiv respons från deltagarna, men även från vårdnadshavare och föräldrar. Kanske för att vissa av grabbarna hade som mål att bädda sängen varje morgon. Även om alla hemläxor inte hade med just idrott att göra så finns det en överförbarhet till idrotten, se att man kan klara saker! Fylla på pluskontot lite. Kontentan var ju att de skulle se att med rätt metoder kunde de skapa förändring.

Utbildning som drivkraft

Frida är lärare, så att ta uppdraget att leda lärgrupper låg henne varmt om hjärtat då utbildning genomsyrar hennes liv. Däremot understryker hon att man inte behöver vara lärare för att hålla i lärgrupper.
- Min drivkraft är att utbildning är viktig, även i föreningar. Det har jag själv känt under tiden jag var aktiv utövare och varit deltagare i lärgrupper. Jag har haft mycket att göra med RF-SISU under min uppväxt, de gör ett jätteviktigt jobb. Jag önskar faktiskt att ännu fler föreningar startade upp lärgrupper och jag tror att vem som helst kan vara lärgruppsledare. Har man bara en vilja att utbilda så kan man genomföra det.

Fridas bästa tips till andra föreningar:
- Jag har fått jättebra stöd när jag varit i kontakt med RF-SISU Sörmland. Så om någon är i startgroparna eller har en önskan om att se hur lärgrupper kan bidra till föreningens utveckling kan de bara ta kontakt med sin idrottskonsulent. Jag tror att föreningar tycker RF-SISU är bra, men att inte alla har koll på vilket stort utbud av lärgruppsmaterial som faktiskt finns.

Det är många timmars jobb som ligger bakom Fridas arbete med lärgrupperna. Men också stor utdelning för laget och föreningen.
- Det känns fint och bra att ha vunnit utmärkelsen. Det är faktiskt första gången jag får en utmärkelse så det känns roligt.

Frida har inför 2024 fått ett nytt uppdrag som assisterande tränare i Eskilstuna United. Hon ser nu fram emot att lära sig mycket av alla hennes nya kollegor och att lära känna den nya miljön.
- Det kommer bli utmanande och det kommer definitivt bli ett spännande år. Eftersom jag är ny kanske jag inte driver igenom lärgrupper med detsamma, men jag kommer nog att vilja det framöver.


Nominera din ledare:

Vet du någon som borde bli utnämnd till månadens lärgruppsledare? Här nominerar du.

Här hittar du mer information om lärgrupper.

Läs mer om lärgruppsledarens roll.

Sidan publicerades: 1 mars 2024