Mälardalens universitet blir nytt lärosäte för elitidrottare

Mälardalens universitet har utsetts till ett nytt Elitidrottsvänligt lärosäte av Riksidrottsförbundet (RF) för perioden 2024–2026. Beslutet är en del av det svenska Elitidrottsprogrammet Elitidrott2030, som syftar till att kombinera elitidrott med studier eller arbete.

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

Det lokala utvecklingsarbetet för att göra Mälardalens universitet till ett Elitidrottsvänligt lärosäte har involverat RF-SISU Västmanland och RF-SISU Sörmland, kommuner, regioner, Västerås Idrottsallians och lokala elitidrottsföreningar.

Målet med att bli ett Elitidrottsvänligt lärosäte är att erbjuda anpassade studier och skapa engagemang för idrott på universitetscampus och i samarbete med föreningar i universitetsstäderna. Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet, betonar vikten av att ge studenter möjlighet att satsa på både elitidrott och studier.

- Vi vill ge studenter som utövar elitidrott möjlighet att kunna satsa på två karriärer. För oss handlar Elitidrottsvänligt lärosäte, inte bara om att erbjuda anpassad utbildning till elitsatsande studenter. Vi vill även skapa engagemang runt idrott på våra campus och tillsammans med föreningar i våra universitetsstäder, säger Martin Hellström, rektor vid Mälardalens universitet.

RF har samarbetsavtal med 22 lärosäten i Sverige, där över 800 elitidrottare kombinerar sin idrottskarriär med studier. Beslutet att utse Mälardalens universitet som Elitidrottsvänligt lärosäte ses som en förstärkning av utvecklingsmiljön för elitidrott i regionen, enligt Kristin Pleick, distriktsidrottschef på RF-SISU Västmanland.

Samarbetet mellan den svenska idrottsrörelsen och utbildningssystemet har visat sig vara framgångsrikt sedan 70-talet, då det nationella Riksidrottsgymnasiesystemet utvecklades. Sedan 2015 finns även ett väl utvecklat eftergymnasialt system för elitidrottare.

- Den svenska elitidrottsmodellen vilar på dubbla karriärer, att kombinera elitidrott med studier eller arbete och det är även en betydelsefull del i det nya svenska Elitidrottsprogrammet Elitidrott2030. Vi vill bedriva en socialt ansvarstagande elitidrott. Det handlar om att se elitidrotten som en del av en hel livskarriär. Vi välkomnar att Mälardalens universitet önskar att bli ett Elitidrottsvänligt lärosäte som möjliggör för elitidrottare att få anpassade studier, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Mer information om Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

 

Sidan publicerades: 2 februari 2024