Birgitta är månadens lärgruppsledare

Årets första "månadens lärgruppsledare" är nu utsedd. Vi vill med denna utmärkelse belysa den fantastiska folkbildningsverksamhet som sker ute i distriktet och lyfta lärgruppsledarens roll och insatser för folkbildningen. Varje utsedd lärgruppsledare under 2024 är med och tävlar om priset: Årets lärgruppsledare, som utses på Idrottsfesten 2025.

Sidan uppdaterades: 29 januari 2024

Birgitta Mattsson är i grunden lärare, nu pensionär, men har genom åren varit aktiv på olika sätt inom föreningslivet. När hon kom till Åda Golf and Country Club ville hon etablera en kontakt med RF-SISU Sörmland, likt den hon hade med sig från tidigare föreningsarbeten i andra disktrikt. Det föll sig därför naturligt för henne att ta möjligheten att utveckla klubbens damsektion genom lärgrupper, med stödet från RF-SISU Sörmland.

"Lärgrupperna har varit värdefulla"

I Åda är Birgitta engagerad i styrelsen och främst ansvarig i Damkommittén. Damsektionen arbetar med målet att ta hand om klubbens kvinnor. I det arbetet ingår att ordna aktiviteter och tävlingar, ansvara för seriespel och engagera så många kvinnor som möjligt i detta. Lärgrupperna under det gångna året har varit värdefulla för klubben, berättar hon. De har träffats kring ämnen som tävling-. och regelkunskap, mental träning och HLR.

- Vi är ju en sommarsäsongsförening, dels har det varit bra att kunna fortsätta gemenskapen året om, men främst för att lärgrupperna utvecklat oss som förening. Herrsektionen har blivit inspirerade och visat intresse för att starta upp lärgrupper nu, det är roligt.

Med lärgruppsmaterial, stöd från RF-SISU och med Birgitta i spetsen har föreningen kunnat genomföra dessa lärgrupper. RF-SISU Sörmland har hjälpt Birgitta med att sammankoppla föreningen med förbundet och att hitta bra studiematerial.


Studieplanen är en viktig ingrediens för en lyckad lärgrupp.

För Birgitta kändes det naturligt att lägga upp en studieplan eftersom det är så läraryrket fungerar, men där kan också RF-SISU vara behjälpliga och stötta. Att ha en gedigen studieplan och inte planlöst träffas har varit nyckeln till hennes lärgrupper, menar hon.

Har du något mer tips till den som vill starta upp lärgrupper i sin förening?
- Det ska givetvis finnas kaffe, men det ska ju inte bli ett kaffekalas. Vi ska lära oss, vi ska diskutera och höja vår kompetens. Även om kaffet givetvis har en roll i en lyckad föreningsträff.

- Utöver det slår jag ett slag för kontinuiteten. Det är viktigt för att få till en lärgrupp som ger effekt. Ja och lokalen, det behöver faktiskt vara en ganska trevlig lokal för att lärgruppen ska kännas uppskattad av deltagarna. Gruppdiskussioner upplever jag också som särskilt värdefulla.

Birgitta har tillsammans med styrelsen planerat 2024 och där är givetvis lärgrupperna en del av den planeringen. Hon hoppas på att få fortsätta ännu mer med dessa eftersom hon både i Åda och i tidigare föreningar märkt av vilken bra metod för lärande det är. Att bli månadens lärgruppsledare tyckte Birgitta kändes kul och hon känner sig inspirerad att fortsätta.

Nominera din ledare:

Vet du någon som borde bli utnämnd till månadens lärgruppsledare? Klicka här för att nominera

Klicka här för att lära dig mer om lärgrupper

Klicka här för att läsa om lärgruppsledarens roll

Sidan publicerades: 29 januari 2024