Vi är en del av SISU Idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

RF-SISU Sörmland är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund. Vi arbetar med folkbildningens metoder, som skapar förutsättningar för föreningar och individer att utvecklas.

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, varav RF-SISU Sörmland är en.

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund. Det innebär att vi måste förhålla oss till statens mål och syften.

Statens mål med folkbildning är att ge alla möjligheter att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens fyra syften med folkbildning är demokratisyftet, påverkans- och mångfaldssyftet, bildnings- och utbildningssyftet och kultursyftet.

Men SISU Idrottsutbildarna är också en del av den svenska idrottsrörelsen och måste därmed förhålla sig till idrottsrörelsens egna mål och syften. I praktiken innebär det att den verksamhet vi bedriver alltid ska ha såväl ett individperspektiv (staten) som ett föreningsperspektiv (idrottsrörelsen).

Individperspektivet innebär att möta den enskilda människans intresse, behov och möjligheter att utvecklas och föreningsperspektivet mer har sin utgångspunkt i föreningens vilja och möjligheter att utvecklas.

SISU Idrottsutbildarna bidrar till att uppfylla statens syften genom att vara en del i och bidra till utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen. Här finns unika möjligheter att nå ut till många ledare, ungdomar, föräldrar och övriga aktiva som finns engagerade inom idrottsrörelsens olika verksamheter.

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Förlag. De har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Till SISU Idrottsutbildarnas webbplats Länk till extern webbplats (öpppnas i nytt fönster)

Bosön Idrottsfolkhögskola

Drömmer du om en karriär inom idrott och hälsa? Bosön Idrottsfolkhögskola erbjuder utbildningar och kurser som öppnar upp många dörrar till spännande jobb inom träning, friskvård eller föreningslivet. De erbjuder många olika utbildningar, från fleråriga yrkesutbildningar till en allmän kurs där du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till universitet/högskola/yrkeshögskola.

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar.

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning.

Besök Bosön idrottsfolkhögskolans webbplats Länk till extern webbplats

SISU Förlag

SISU Förlag producerar och tillhandahåller högkvalitativa utbildningsmaterial till idrotten, såväl tryckta som digitala.

Besök SISU Förlags webbplats Länk till extern webbplats

Riksidrottsmuseet

Riksidrottsmusset är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som ska tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.

Riksidrottsmuseum ligger på Djurgårdsbrunnsvägen 26 i Stockholm, i anslutning till Tekniska museet.

Besök Riksidrottsmuseets webbplats

Sidan publicerades: 24 oktober 2022