Lärgruppsledarens uppdrag

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Som lärgruppsledare är du med och bidrar till delaktighet och engagemang i din idrottsförening genom att leda värdefulla, utvecklande och lärande samtal. Din roll är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Du behöver inte vara expert på ämnet som lärgruppen handlar om.

Alla lärgrupper ska ha en lärgruppsledare

Att vara lärgruppsledare är ett roligt och värdefullt uppdrag. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt behöver någon ta på sig ledartröjan och axla rollen som lärgruppsledare. Lärgruppsledaren behöver inte vara expert i ämnet och ha svar på alla frågor, utan hjälper till att leda samtalet framåt, håller i tråden och se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen.

Läs om lärgruppen som metod för lärande och utveckling

Få alla att trivas och bli delaktiga

Som lärgruppsledare är din uppgift att få individen och gruppen att trivas och att skapa ett öppet, inkluderande klimat som gör att alla blir delaktiga. Det är inte alltid enkelt, men det blir lättare om det finns en viss ordning och struktur i samtalet. När deltagarna känner stöd och tillit hos varandra skapas förutsättningar för trivsel.

En lärgrupp bygger på att man ska vara nyfiken på varandras tankar, idéer och erfarenheter. Det är så ni skapar nya och gemensamma insikter om det ni samtalar kring. Olikheter berikar och olika uppfattningar kan och ska diskuteras. Samtidigt som alla ska mötas med respekt.

Lärande material

För att berika era samtal kan det vara bra att tillföra ny kunskap inom det ämne eller tema som ni valt. Det kan man göra genom att till exempel läsa en text, titta på film, lyssna på en föreläsning/podd, göra studiebesök eller bjuda in en "expert" inom ert ämnesområde. Om ni dessutom förbereder er tillsammans med ett lärande material inför mötet skapar ni en förförståelse som kan leda till än djupare insikter.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp ska det finnas en lärgruppsplan, en guide, som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Deltagarna i lärgruppen kommer gemensamt överens om var, när och hur ofta ni ska träffas, samt vilka förberedelser som behövs inför varje sammankomst.

Lärgruppsplanen stimulerar till samtal kring ett specifikt tema och hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt planera för ert fortsatta arbete. Det finns färdig lärgruppsplaner som SISU Idrottsutbildarna har tagit fram, eller så gör ni en egen i samverkan med RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenter.

Här hittar du lärgruppsplaner för nedladdning

Leda en lärgrupp

Använd lärgruppens första sammankomst till att skapa en struktur för arbetet. Mjukstarta genom att låta var och en berätta lite om sig själv och samtala kring vad ni redan vet om ämnet. Möblera gärna så att alla deltagare kan se varandra så blir samtalet bättre.

De följande sammankomsterna kan ni börja med en runda laget runt för att samla upp funderingar och reflektioner från förra gången. Gå sedan igenom vad som ska göras under dagens träff och tänk på att variera arbetsmetoderna. Avsluta med en kort sammanfattning och kom överens om vilka förberedelser ni behöver göra till nästa gång ni ses.

Den sista sammankomsten kan ni avsluta med en tillbakablick och summering av vad ni lärt er, vad som varit mest intressant, vilken nytta ni kan ha av det ni kommit fram till och vad som blir nästa steg.

Tips till dig som är lärgruppledare

Lyssna

Visa engagemang, uppmärksamhet och intresse när någon av deltagarna har ordet även om inte åsikterna och synpunkterna delas. Alla ska mötas med respekt. Olika uppfattningar kan och ska diskuteras.

Fråga

Det bästa sättet att få igång ett samtal är att ställa frågor – varför, när, var, vad, hur och vem.

Frågor kan ställas på olika sätt:

  • Allmän fråga – riktad till hela gruppen: Vad tycker ni om det här?
  • Direkt fråga – riktas till en speciell person: Anna, vad tycker du om det här?
  • Låt frågan gå vidare: Den fråga som nu kom upp kanske du kan svara på?
  • Returfråga: Intressant fråga du tar upp, vad tycker du själv?
  • Laget runt-fråga – går runt till alla i gruppen. Var och en får ge sin åsikt under en minut.

En fråga ska ha ett svar – var tydlig med att sammanfatta och dra slutsatser, men bli inte osäker om du inte kan svara. Bestäm i stället att ni tar reda på fakta till nästa träff.

Styr

Styr så att alla kommer till tals. Det skapar aktivitet och engagemang.

Strukturera

Led genom att strukturera arbets- och diskussionsuppgifter, både de i materialet och deltagarnas egna, så att ni kommer framåt och inte fastnar för länge i en fråga.

Dämpa

Dämpa genom att ”bromsa” den eller de som ständigt yttrar sig eller svarar först på frågor.

Berätta att ni gör det här tillsammans med oss

Alla som deltar i en lärgrupp ska känna till att den genomförs tillsammans med RF-SISU Sörmland. Det är viktigt då det handlar om att säkerställa att din förening ska kunna ta del av de resurser som RF-SISU har för att genomföra folkbildning i föreningen.

Du kan med fördel dela ut eller gå igenom informationsbladet "Välkommen som deltagare i en lärgrupp" med deltagarna i lärgruppen.

Ladda ner infobladet "Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)"Pdf, 1 MB.Länk till ett dokument

Mer information för lärgruppsledaren

Här finns länkar för mer information till dig som är lärgruppsledare.

Guide för folkbildning i föreningen (pdf)Pdf, 992 kB.Länk till ett dokument En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening. Du kan till exempel vara ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare i din förening.

Guide för lärgruppsledare (pdf)Pdf, 469 kB.Länk till ett dokument Som lärgruppsledare behöver du inte ha svar på alla frågor, utan din roll är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Guiden ger dig tips och idéer som kan underlätta och vara till hjälp i ditt uppdrag.

Praktisk handledning för lärgruppsledare i digitala lärgrupper (pdf) Pdf, 441 kB.Länk till ett dokument För dig som ska vara lärgruppsledare för en digital lärgrupp.

Utbildning för lärgruppsledare (webbsida)Länk till extern webbplats En webbutbildning för dig som ska vara lärgruppsledare.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022