Stöd till idrottsförbund

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024

Alla idrottsförbund, det vill säga specialdistriktsförbund (SDF) i Sörmland har en idrottskonsulent knuten till sig, som står redo att stötta er i utvecklings- ubildnings- och folkbildningsfrågor.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SF/SDF

Varje idrottsförbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Sörmland som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har tankar om utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Lista med kontaktpersoner för SF/SDF.

Verksamhetsbidrag / SDF-bidrag

RF-SISU Sörmland ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till specialdistriktsförbund (SDF). Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera aktiviteter som utvecklar specialidrotterna inom distriktet. RF-SISU Sörmlands övergripande syfte med bidraget är att stimulera utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten samt det goda ledarskapet inom sörmländsk idrott.

Läs mer om verksamhetsbidraget på vår webbplats.

Ni kan använda folkbildning för att utveckla ert förbund. Vi har allt från kurser till temakvällar. Här kan du läsa mer om folkbildningens former.

SDF-dialoger

Tillsammans sätter vi oss ner och för en dialog kring verksamhet, ekonomi och organisation för att hitta områden som går att utveckla och samverka kring. RF-SISU Sörmlands idrottskonsulenters arbete är uppdelat idrottsvis. Ta kontakt din idrottskonsulent så berättar vi mer om upplägget för SDF-dialogen och hur vi kan hjälpa er på annat sätt.

Medverkan vid SDF-årsmöten

Styrelsen för RF-SISU Sörmland och distriktsidrottschefen erbjuder sig att medverka vid SDF:s årsmöten och berätta om vår verksamhet och/eller som mötesordförande. Om ni önskar besök, kontakta distriktsidrottschef Jörgen Hedberg i god tid före mötet.

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som ger möjlighet till specialerbjudanden på produkter och tjänster inom idrottsrörelsen.

Läs mer på rf.se för vilka rabatter och förmåner ni har rätt till

IdrottOnline

RF-SISU Sörmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det görs genom skräddarsydda utbildningar, samt personlig rådgivning och stöd från våra idrottskonsulenter.

Läs mer om Idrottonline på vår webbplats.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022