Trygg idrott och förening

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. En idrottsförening där alla känner sig välkomna och trygga. Trygg idrott i förening står för att alla i föreningen ska ta ett gemensamt ansvar för tryggheten, allt ifrån styrelsen, arbetsgrupper eller vissa individer.​

Denna del av återstartsstödet ska ge effekt till: ​

  • Ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. ​
  • En handlingsplan – om något oönskat skulle hända​
  • En checklista för att skapa trygg idrott och förening

Målgrupp: ​

Del 1 – Föreningsledare​
Del 2- övriga delar i föreningen​


Del 1, exempel på folkbildningsinsatser​:

Del 2, exempel​

För mer information och stöd i ansökan:

Sidan publicerades: 24 november 2022

Skapa trygga och inkluderande miljöer

En webbplats med vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.