Stärka ungas delaktighet

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Idrottsrörelsen vill och behöver idag göra mer för att stärka ungas delaktighet och engagemang. I våra föreningar ska ungdomar kunna göra sin röst hörd, bli lyssnade till och ha möjlighet att forma och ta ansvar för den verksamhet de är en del av. Man vill kunna påverka sin idrott, sin hälsa och sin utveckling.

Denna del av återstartsstödet ska ge effekt till: ​

En kartläggning över hur den unga delaktigheten ser ut i er förening idag, samt ett önskat nyläge. Det ska leda till ökad ung delaktighet och ökat ungt engagemang och bättre förutsättningar för att behålla fler barn och ungdomar samt bygga en mer demokratisk och trygg idrottsförening. ​

Målgrupp: ​

​Del 1 - föreningsledare

Del 2- Övriga delar i föreningen

Del 1, exempel på folkbildningsinsats:​

Ungas delaktighet i förening Pdf, 3 MB. - lärgrupp ​

DeL 2, exempel​

  • Utveckling av ungdomsråd​
  • Starta upp eller utveckla ett ungdomsråd/ungdomskommitté i er förening. Rådet ger ungdomarna i er förening en röst och uppmuntrar till engagemang och ansvarstagande.​
  • Skapandet av utvecklingsforum​
    Genomföra insatser som stärker barn och ungas röst i den vardagliga verksamheten. Upprätta särskilda utbildningar, evenemang eller integrera samtalsstunder innan/efter träningar. ​
  • De ungas årsmöte​
    Utforma De ungas årsmöte så att alla barn och ungdomar oavsett erfarenhet kan vara med. Syftet är att hjälpa våra yngre medlemmar att få en röst och påverkansmöjlighet i föreningens utformning och arbete vid åtminstone ett tillfälle varje år.

För mer information och stöd i ansökan:

Sidan publicerades: 24 november 2022

Utveckla ungas delaktighet

Utveckla ungas delaktighet

Ett diskussions- och arbetsmaterial för föreningen som vill bli bättre på att engagera och göra unga delaktiga.