Folkbildare i förening

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Folkbildning i idrottsföreningar är en central del i utbildning av nya och gamla medlemmar samt utvecklingen av föreningens verksamhet. Genom strukturerade samtalsträffar (så kallade lärgrupper) där medlemmarna "lär varandra och lär av andra" skapas kontinuerlig utveckling med utgångspunkt i föreningens unika förutsättningar, resurser, ambitioner och visioner.

Denna del av återstartsstödet ska ge effekt till:
Föreningen får möjlighet att utse, utbilda och arvodera Folkbildare i föreningen som kan stärka föreningens utbildningsverksamhet för aktiva, ledare, föräldrar samt föreningsledare. Föreningen skapar en egen utbildningsplan som underlättar för föreningens ledare att bedriva en trygg och utvecklande idrott.

Målgrupp:
Del 1: Utsedd folkbildare, beslutat av styrelsen
Del 2: Övriga delar i föreningen

Del 1, exempel på folkbildningsinsats:

  • Person/personer som utsetts till Folkbildare genomför Utbildning för lärgruppsledare - webbutbildning
  • Person/personer som utsetts till Folkbildare utbildar dem som är lärgruppsledare i IF - lärgrupp

Del 2, exempel

  • Tillsammans med föreningens idrottskonsulent skapar/genomför/följer upp en utbildningsplan för er föreningen folkbildning.

Tips!
Folkbildare från flera föreningar bjuds in av Idrottskonsulenter till nätverksträffar för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte.

För mer information och stöd i ansökan:

Sidan publicerades: 24 november 2022

Utbildning för lärgruppsledare

Utbildning för lärgruppsledare