Effektiv föreningskommunikation

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Effektiv föreningskommunikation är kittet som håller ihop organisationen, länkar samman lag, åldersgrupper och sektioner. Det säkerställer också att alla medlemmar hålls uppdaterade och upplever en samsyn kring händelser, förändringar och värderingar inom föreningen.​ Bra och tydlig kommunikation är avgörande för goda samarbeten, trivsel och måluppfyllelse.

Denna del av återstartsstödet ska ge effekt till: ​​
Stödet ska ge förutsättningar och kunskap för att på ett effektivt och tydligt sätt möta förväntningar och uppnå gemensamma mål genom effektiv kommunikation. ​Stödet ska leda till att föreningen jobbar fram strategier för sin kommunikation; kommunikationsstrategi, kanalstrategi och strategi för sociala medier. ​

Målgrupp:
Föreningsledare

Del 1, exempel på folkbildningsinsats:​
Effektiv Föreningskommunikation Pdf, 1 MB. - lärgrupp​

Stödfilmer till lärgruppsmaterialet,
Del 1 - Kommunikationsstrategi
Del 2 - Sociala medier

Del 2, exempel​

  • Annan utbildning med externpart ex Film för sociala medier​
  • Uppstartskostnad för ny/utveckling av föreningens hemsida ​
  • Inköp av digitalt hjälpmedel ex tv-skärm, dator, projektor ​

Tips!​
Möjlighet att delta på de digitala kommunikationsutbildningarna i distriktet (2st).

För mer information och stöd i ansökan:

Sidan publicerades: 24 november 2022

Ett lärgruppsmaterial som fokuserar på vad, var, hur, när och till vem föreningen ska kommunicera.