Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

Syftet med Projektstöd Återstart 2022-2023 är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Idrottsföreningar ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Stödet ska framförallt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna.

Sökbara områden

Projektperioden sträcker sig över 2022 och 2023. Sökbara områden är:

Alla områden består av

Del 1 - en folkbildningsinsats
Del 2 - en fördjupningsinsats

För varje område kan man söka 20 000 kr.

1:a delen 10 000 kr betalas ut direkt.
2:a delen 10 000 kr betalas ut efter att fördjupningsdel är
gjord samt att återrapporten är inskickad och godkänd.

Projekt som är mer omfattande inom de olika områdena ansöks i ordinarie projektstöd.

Tillvägagångssätt

  • Föreningen definierar vilka insatser som bör prioriteras.
  • Förening och idrottskonsulent diskuterar resultatet tillsammans och skapar en plan för utveckling.
  • Föreningen och Idrottskonsulenten väljer vilket/vilka områden som föreningen ska genomföra.
  • Föreningen ska inte själva söka stödet utan RF-SISU Sörmland sköter ärendehanteringen i IdrottOnline. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

Det går att ansöka för flera områden i samma ansökan.

För mer information och stöd i ansökan:

Redovisning

  • Föreningen ska, senast 31 januari året efter projektets slutdatum, inkomma med en återrapport.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 31 januari får ej beviljas nya medel.
  • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Ansökningsformulär

Ansökningsblankett återstart