Idrott för 65+

Sidan uppdaterades: 16 mars 2023

För ett friskt åldrande är det angeläget att vara både fysiskt och socialt aktiv.
Har din idrottsförening tankar på att starta ny eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+ är ni varmt välkomna att kontakta oss på RF-SISU Sörmland för dialog om hur vi kan stötta er.

Varför söka idrottstödet?

Med stödet får föreningarna förutsättningar att utveckla idrottsverksamheten riktad till målgruppen personer 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda dem en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet.

Nytt stöd ska locka fler äldre till idrottsrörelsen

Mellan den 15 mars och den 30 april kan idrottsföreningar söka ett nytt stöd med syftet att nå fler äldre. Det handlar om ett engångsstöd på 3 000 kronor, en ansökan som kan bli startskottet på en långsiktig satsning på äldre.

Läs mer och ansök
Information och länk till ansökan
Inspiration från Riksidrottsförbundet om att få fler äldre i rörelse

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Daniel Eriksson

Samordnare

010-476 42 66