Socialminister Jakob Forssmed på besök i Jönköping

Onsdagen den 5 juni besökte socialminister Jakob Forssmed (KD) RF-SISU Smålands kansli i Jönköping. Syftet med besöket var att prata om bland annat Fritidskortet och idrotten i Jönköpings län.

Sidan uppdaterades: 14 juni 2024

På plats var representanter från RF-SISU Småland, Jönköpings Idrottsallians, Jönköpings kommun och Sanda idrottscentrum. Dessutom medverkade föreningsrepresentanter från cirka tio idrottsföreningar i Jönköpings län. Sammanlagt var det drygt 25 personer på plats under kvällen.

Roger Ödebrink, ordförande RF-SISU Småland, inledde kvällen med att presentera organisationen och bollade kort därefter över till Calle Tollén, ordförande Jönköpings Idrottsallians, som tillsammans med RF-SISU Småland var initiativtagare till träffen. Calle lyfte frågan om Hemmavinsten och att administrationen för föreningarna blivit jobbigare med tiden. Jönköpings Idrottsallians kommer att skicka en skrivelse till Riksrevisionen som gör en granskning av Spelinspektionens arbete.

Kvällens huvudperson Jakob Forssmed, är uppväxt strax utanför Huskvarna och har själv gått på Sandagymnasiet som ung och bland annat spelat ishockey i HV71. Med paralleller till idrotten i Jönköping var det många av deltagarna som nickande igenkännande när Jakob berättade om sin idrottsbakgrund. 2022 blev han utsedd till socialminister med ansvar för det civila samhället och idrott, vilket gör att han oftast kallas ”idrottsminister” i folkmun.

Foto: Jakob Forssmed i samtal med Rickard Strandberg.

Fritidskortet var kvällens kanske största ämne. Fritidskortet som lanserades under våren 2024 kommer ge barn och unga möjlighet till att få pengar för att kunna betala tränings- och medlemsavgifter. Jakob var noga med att berätta att pengarna ska finnas för att alla barn ska kunna idrotta, oavsett ekonomisk bakgrund.

— Alla barn och unga mellan 8–16 år kommer få det här. Ett lägre belopp för de flesta, men för de i ekonomiskt utsatta områden kommer det vara ett högre belopp så att det verkligen bidrar till att fler kan fortsätta med sin idrott. En viktig poäng är att det blir en signal till de som inte är med.

Fritidskortet kommer att rullas ut under våren 2025, men 100 miljoner extra kommer under 2024 att användas till att rusta upp anläggningar och idrottsplatser för framtiden.

Rebecka Carlsson, representant från Huskvarna Kanotklubb, kom snabbt med en önskan – att pengarna även ges till personer med funktionsnedsättning, eftersom statistik visar att personer med en funktionsnedsättning idrottar i mindre grad. Rebecka, som själv är rullstolsburen, berättade om att människor med olika funktionsnedsättningar ofta har en sämre ekonomi, vilket skapar en ännu större distans till idrottsrörelsen. Glädjande kunde Jakob bekräfta att pengarna även innefattar personer med funktionsnedsättning.

Foto: Rebecca Carlsson från Huskvarna Kanotklubb berättade om idrotten ufifrån hennes förutsättningar.

Per Edén, verksamhetschef för Jönköpings län hos RF-SISU Småland och Linda Bengtsson, idrottskonsulent på RF-SISU Småland och ansvarig samordnare för Idrottsklivet, talade om idrott i segregerade områden/Idrottsklivet på Råslått och kopplingen mellan RF-SISU Småland, specialdistriktsidrottsförbunden, idrottsföreningarna och skolorna. På plats var även Matilda Mårtensson från IKHP Huskvarna och Hovslätts IK som gav föreningsperspektivet på satsningen på Råslätt. Imponerade blev de flesta i rummet när Matilda berättade att det hade dykt upp cirka 130 barn till deras första friidrottsträning på Råslätts IP.

Både Linda och Matilda var eniga om att dialogen kring Idrottsklivet har varit långsiktigheten. Hur ser vi till att Idrottsklivet blir en del av vardagen för barn och unga på Råslätt? Jakob var inte sen med att påpeka att Idrottsklivet är en satsning som ska finnas livet ut, inte bara ännu ett projekt som tar slut inom sin tid.

Foto: Linda och Matilda pratade om Idrottsklivet på Råslätt.

Många diskussioner under den knappa timmen som besöket varade kom att handla om Idrottsklivet och idrott i segregerade områden. Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör i Jönköpings kommun, imponerades över satsningen på Råslätt och hoppades att det kan appliceras i andra områden i Jönköping. Han berättade om en annan satsning, ”Skola som plattform”, som syftar till att behålla barnen direkt efter skolans slut genom att erbjuda både dem både kultur- och idrottsaktiviteter.

— Vi här i rummet är alla på något sätt involverade i idrottens verksamhet och ser också den kraften och den samhällsnytta som civilsamhället, och framförallt föreningslivet, och idrottsrörelsen skapar.

Lena Sumedrea, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun, var inne på samma spår, men valde också att lyfta den psykiska ohälsan bland unga tjejer. Hon påpekade att det viktigaste är att främja att unga tjejer ska engagera sig och skapa förutsättningar för att de ska göra något efter skolan, i samarbete med olika typer av organisationer.

Foto: Cirka 25 personer med koppling till idrotten i Jönköpings län samlades på RF-SISU Smålands kansli.

Avslutningsvis blev det en kort diskussion om det omtalade ämnet elitidrott och selektering vid tidig ålder. Där var Jakob tydlig med sin ståndpunkt.

— Vi måste fundera vilken kultur vi sätter inom idrotten. Man ska kunna fortsätta idrotta, även om man inte vill ”satsa” fullt ut. Det är viktigt från mitt perspektiv.

— Min vision är att så många som möjligt håller på så länge som möjligt med idrott.

Under en knapp timme diskuterades flera viktiga punkter för idrottsrörelsen i Jönköpings län. En kort, men givande träff som uppskattades från deltagarna i rummet. Socialministern var uppenbarligen också nöjd.

— Fantastiskt kul att träffa alla er och få med mig de här perspektiven. Det är ni som gör idrottsrörelsen, avslutade Jakob Forssmed med innan han lämnade Jönköping för den här gången.

Sidan publicerades: 7 juni 2024

Punkter som diskuterades

  • Fritidskortet
  • Idrottsklivet
  • Idrott i segregerade områden
  • Idrott för personer med funktionsnedsättning
  • Anläggning och arbetsmiljöer
  • Elitidrott och selektering

Se fler bilder från träffen