IdrottOnline: Roller som föreningar har skapat tas bort

För att få relevant och kvalitetssäker data som kan användas för att vidareutveckla idrottsrörelsen krävs hög kvalitet på den data som strömmar mellan idrottsrörelsens system. Nu genomför vi ett par förändringar för att få bättre datakvalitet, bland annat ny rollhantering och att roller som föreningar tidigare har skapat i IdrottOnline tas bort.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2024

Roller som föreningar har skapat i IdrottOnline tas bort under våren 2024. Detta är planerat till tidigast i slutet av maj eller början av juni. Endast Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund och medlemsorganisationer kommer kunna skapa, och äga, roller i IdrottOnline. Alla kan använda dem.

  • Riksidrottsförbundet skapar idrottsövergripande roller i IdrottOnline.
  • Specialidrottsförbunden skapar idrottsspecifika roller i IdrottOnline och kopplar roller till de fem nya rollkategorierna.

Varför tas roller som föreningar har skapat bort?

Många roller som har skapats under åren används inte längre och ofta när idrottsföreningar skapar roller så hade funktionen Grupper kunnat användas. Det kan handla om att hålla koll på vem som gör vad i föreningen eller för att gruppera medlemmar som gör en tillfällig insats i föreningens verksamhet, exempel cafépersonal 2024.

Vad måste idrottsföreningar göra?

Till de idrottsföreningar som använder sig av egna roller i IdrottOnline rekommenderar vi följande:

  • använd funktionen Grupper istället för egna roller. Information om grupper och hur de kan användas finns på Grupper: IdrottOnline
  • exportera listor över medlemmar som innehar era roller om ni vid ett senare tillfälle vill gruppera dem med hjälp av Grupper. Så här gör ni för att söka fram och exportera personer med en specifik roll: Söka fram och exportera personer med en specifik roll: IdrottOnline. Observera att detta måste ske innan rollerna tas bort.

Mer information

Mer information den nya rollhanteringen i IdottOnline finns på rf.se

Pågående optimering av IdrottOnline

IdrottOnline introducerades 2007. Utveckling och drift sker i Riksidrottsförbundets regi i samarbete med externa leverantörer och samarbetspartners.

För att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF och SISU Idrottsutbildarnas digitala strategi optimeras verksamhetssystemet kring kärnuppdraget om en effektiv bidragshantering, hantering av utbildning och folkbildning, och underlag för påverkansarbete och idrottsutveckling

Sammanfattning av viktiga händelser under 2024

Slutet maj/början på juni: Föreningar kan inte längre skapa roller i IdrottOnline, befintliga roller som föreningar skapat själva kommer att försvinna från IdrottOnline. (se ovan)

Juni–november: Föreningar behöver kontrollera med sin systemleverantör att integrationen kommer fortsätta fungera efter aktiv i idrott tas bort i IdrottOnline. Föreningar som inte har en systemleverantör behöver uppdatera sitt medlemsregister och tilldela idrottsspecifika roller i IdrottOnline på de medlemmar som har motsvarande roller i föreningen. Exempel för en ledare: Rollkategori: Aktivitetsledare, Roll: Tränare, Idrott: Handboll

27 november: Markeringen ”Aktiv i idrott” tas bort i IdrottOnline. Innan dess bör föreningar ha kontrollerat med sin systemleverantör att integrationen kommer fortsätta fungera

Läs mer om genomlysningen och optimeringsarbetet på rf.se.

Sidan publicerades: 21 maj 2024

Kontakt

Johan Erlandsson

Idrottskonsulent

036-34 54 71

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Hultsfreds kommun samt frågor som rör IdrottOnline i Småland.

IdrottOnline support

Här får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.