Gruveredsvallen ägs och driftas av Mullsjö IF. Emil Fritzell
är en gulsvart eldsjäl med visioner.

Gruveredsvallen ägs och driftas av Mullsjö IF. Emil Fritzell är en gul-svart eldsjäl med visioner.

Mullsjö IF halverade sina energikostnader med smarta lösningar

På några år har Mullsjö IF reducerat sina energikostnader med över femtio procent – och mer blir det framöver. Hur är det möjligt? Svaret är en långsiktig planering och smart finansiering, menar eldsjälen Emil Fritzell.

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

Gruveredsvallen i Mullsjö är sinnebilden av en idrottsplats på den svenska landsbygden. Några gräsplaner och ett klubbhus från 1947, och 1966, och 1975, och…

Mullsjö IF bildades 1919 och har idag endast fotboll på programmet. Damlaget spelar i division 3, herrlaget åkte ned till division 6 i höstas. Ungdomslagen är elva till antalet. Föreningen äger både mark och klubbstuga vid Gruveredsvallen, strax utanför Mullsjö samhälle.

Emil Fritzell är en verklig eldsjäl i Mullsjö IF. Att han brinner för den gulsvarta föreningen i nordvästra Jönköpings län är uppenbart, när vi träffas i klubblokalen en mörk kväll i slutet av vintern. Och det var intresset för att utveckla föreningen som fick Emil att för knappt tio år sedan fundera över hur föreningen kan bli mer hållbar och sänka elkostnaderna.

– Tanken från början var att minska energikostnaderna för att få mer pengar till fotbollsverksamheten.

Föreningen fick hjälp av Energicentrum att göra en energikartläggning, som tydligt pekade mot några åtgärder.

– Tidigt var vi inne på solceller, men vi fick rådet att som ett första steg att börja med luftvärmepumpar till uppvärmning, som ersättning för de direktverkande elementen vi hade. I samma veva gjorde vi en del andra åtgärder för att minska elförbrukningen, som att ta bort gamla tvättmaskiner och frysar.

Men investeringar kostar pengar. Hur löste Mullsjö IF det?

– Målsättningen från början har varit att kan vi få stöd och bidrag till en viss nivå, då kör vi! Om inte det varit möjligt hade vi fått egna betungande kostnader och då hade det inte blivit nåt, fortsätter Emil som är ledamot i styrelsen sedan tio år, ungdomsansvarig och dessutom ansvarig för föreningens fotbollsskolan på sommaren..

Solpaneler och luftvärmepumpar ger el och värme till Mullsjö
IF numera. Klimatsmart och kostnadseffektivt.

Solpaneler och luftvärmepumpar ger el och värme till Mullsjö IF numera. Klimatsmart och kostnadseffektivt.

Luftvärmepumpar första steget

2020 installerades tre luftvärmepumpar av ett närliggande företag, till en kostnad av 70 000 kr, varav föreningens egen insats var 23 000 kr. Investeringen finansierades till nära 70 procent av externt stöd (se tabell 1)! En snabbt lönsam investering visade det sig. Elförbrukningen mer än halverades och luftvärmepumparna har redan betalat sig.

– Vi sökte och fick sammanlagt 45 000 kr i stöd från Mullsjö kommun, Svenska Fotbollförbundet och RF-SISU Småland. I bidragsansökningarna var vi tydliga med att luftvärmepumpar var etapp 1, men att ambitionen var att även kunna installera solceller inom några år, vilket jag tror var smart, fortsätter Emil.

Så blev det. Under sensommaren 2023 installerades 52 solpaneler på en del av klubbstugans tak. Solceller som ger elenergi till andra hushåll under sommaren när klubben inte förbrukar så mycket.

– Med solpanelerna på taket räknar vi med att sänka energiförbrukningen ytterligare. Solcellsanläggningen beräknas generera ca 19 000 kWh/år. Det blir intressant att se hur stor vår elförbrukning blir på hela 2024, funderar Emil vidare.

Den totala investeringskostnaden för solpanelerna landade på 324 000 kronor, men även här var föreningen framgångsrik med att söka bidrag (se tabell 2), exempelvis RF-SISU Smålands Projektstöd IF Anläggning.

Under några år har Mullsjö IF investerat närmare 400 000 kronor i sin egen anläggning, men endast tagit 106 000 kronor av egna medel. Smart finansiering.

Att tänka långsiktigt

Emil gör analysen att Mullsjö IF blivit bättre på att tänka långsiktigt på flera sätt och tänka på föreningen.

– Det är en jätteskillnad på klubbstugan idag jämfört med för tio år sedan, det är mycket trevligare att komma hit idag. Ungdomslagen har även mycket bättre materiel.

– I Mullsjö kommer alla barn att nån gång besöka Gruveredsvallen, antingen på skolaktiviteter eller att man spelar eller har spelat fotboll här. Vad ger vi för långsiktiga värden om alla får vara med, istället för toppning och utslagning? Vi måste vårda de vi har nu även för framtiden. Annars kanske man varken kommer tillbaka som ledare eller sponsor, avslutar Emil Fritzell.

Kloka ord.

Emils tre råd

Emil Fritzells tre råd till idrottsföreningar som funderar på att minska kostnader och klimatavtryck.

  • Gör en energikartläggning! Vilka åtgärder är mest effektiva och lönsamma?
  • Gör en budget! Vilka finansieringsmöjligheter finns?
  • Se långsiktigheten!

Budget: Luftvärmepumpar 2020

Tabell 1

Stöd från RF-SISU Småland

20 000 kr

Mullsjö kommun

10 000 kr

Svenska Fotbollförbundet

15 000 kr

Egen insats

23 000 kr

Total investeringskostnad

68 000 kr

Budget: Solceller 2023

Tabell 2

Stöd från RF-SISU Småland

150 000 kr

Svenska Fotbollförbundet

50 000 kr

Sponsring

36 000

Lotterier och gåvor

5 000 kr

Egen insats

83 000 kr

Total investeringskostnad

324 000 kr

Sidan publicerades: 12 mars 2024

Fakta om Mullsjö IF

Bildad: 1919

Antal medlemmar: ca 480

Antal aktiva: ca 350

Idrotter: Fotboll

Idrottsplats: Gruveredsvallen

Hemsida: mullsjoif.se

Stöd till energi- och miljöprojekt

RF-SISU Småland och Riksidrottsförbundet fördelar stöd till idrottsföreningar minska energi- och vattenförbrukningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Stödet kallas Projektstöd IF Anläggning och ansökan görs i IdrottOnline.

Energieffektivisering för föreningen

Att arbeta med energieffektivisering kan kännas stort och svårt att greppa. RF-SISU Småland har samlat goda tips och förslag på hur idrottsföreningar kan minska sina energikostnader. Här finns även kontaktuppgifter till energirådgivare.