Stöd för klimatinvesteringar till idrottsföreningar

Naturvårdsverket gör det möjligt för idrottsföreningar att söka investeringsstöd för att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Tyvärr är det bråttom. Ansökan kan göras 18–29 september.

Sidan uppdaterades: 19 september 2023

Idrottsföreningar kan ansöka om stöd till klimatåtgärder den 18–29 september 2023. Stödet gäller projekt som är kopplade till en fysisk investering som ger en klimatnytta. Det kan handla om ladd-stolpar, minskad elanvändning genom ombyggnation, laddningsbara maskiner samt andra investeringar i eller runtom idrottsplatsen (dock ej solceller).

Idrottsföreningar kan få upp till 50 procent av investeringskostnaden i stöd, beroende på vilket område ansökan gäller. Då stödet riktar sig till alla sektorer så är konkurrensen hård. Bedömningen av ansökningar utgår från förväntad klimatnytta i relation till kostnad. Här hittar ni:

Projekt som är klara senast den 30 juni 2024 kommer hanteras först. Men det går även att ansöka för projekt som har en längre genomförandeperiod. Ansökningsformulär är tillgängligt från den 18 september, och ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst.

Klimatklivet kallas investeringsstödet och gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Sidan publicerades: 13 september 2023