Möjlighet att söka nya idrottsmedel

Från och med september 2023 går det att söka tre nya satsningar inom barn- och ungdomsidrott och återstart.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

RF-SISU Småland har identifierat tre områden som vi ser är särskilt viktiga att föreningar fokuserar på inom varje stöd.

Projektstöd IF Återstart: Funktionärer

Funktionärer har haft en utsatt position under coronapandemin när många arrangemang blev inställda. När verksamheterna runt om i Småland är i gång för fullt igen ser vi behov hos många att göra satsningar för denna målgrupp.

Exempel på satsningar föreningen kan göra:

 • Inventera vilka funktionärer föreningar har och inom vilka områden. Se över om fler funktionärer behövs.
 • Genomför träffar med befintliga funktionärer med fokus på att behålla dem.
 • Gör en plan för att rekrytera nya funktionärer.
 • Genomför ett utvecklingsarbete inför något utav föreningens arrangemang.
 • Genomför en utvärdering av ett arrangemang och se vilka lärdomar ni drar inför framtiden.
 • Inventera vilka utbildningar som finns hos ert Specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU Småland och anmäl funktionärer till lämpliga utbildningar.
 • Se över era arrangemang ur ett hållbarhetsperspektiv, ta gärna hjälp av kunskapsportalen Hållbar idrott.
 • Delta på föreläsningen "Öka föreningens intäkter vid tävlingar, cuper, matcher och arrangemang" med Frans Fransson.

Vill du ha mer information om stödet? Ladda ned informationsbladet om Projektstöd IF Återstart Funktionärer här. Pdf, 3 MB.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsträning: Mens och träning

Vad innebär det att ha mens? Hur påverkas kroppen fysiskt och psykiskt? Påverkas prestationen? Behöver vi utveckla vår flick-/tjejverksamhet så att den utgår ifrån ett mer jämställt perspektiv? Får våra unga tjejer i föreningen rätt förutsättningar att utöva sin idrott? Alla de frågorna och givetvis väldigt många fler hoppas vi att ni i er idrottsförening vill ta er an genom vårt nya stöd.

I satsningen ingår det att:

 • Identifiera vilka insatser ni behöver göra i er idrottsförening. Ta hjälp av er förenings idrottskonsulent om ni behöver stöd.
 • Delta på den digitala föreläsningen om mens och träning den 30 november.
 • Använd ovan föreläsning för att utbilda medlemmarna i er förening.
 • Genomför utbildningsinsatser för era medlemmar använd med fördel Svenska Fotbollförbundets material ”Alla dagar”

Vill du ha mer information om stödet? Ladda ned informationsbladet om Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott Mens och träning här. Pdf, 4 MB.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott: Ungdomsdelaktighet

Alla barn och unga mellan 13 till 19 år inom idrottsrörelsen ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. För att bli delaktig behöver varje barn och ungdom, utifrån ålder och mognad, få möjlighet att vara med och forma och ta ansvar för den verksamhet det är en del av. Att få göra insatser i den verksamhet man är en del av kan vara ett sätt att påverka och få ta ansvar. Satsningen under hösten innebär ett uppstartsarbete för ungdomsdelaktighet.

Exempel på satsningar föreningen kan göra:

Vill du ha mer information om stödet? Ladda ned informationsbladet om Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott Ungdomsdelaktighet Pdf, 2 MB. här.

 • Vi vill att alla träffar och interna utbildningar som genomförs i satsningen skall redovisas som lärgrupper, kurser eller föreläsningar. Gör gärna en plan för folkbildning i satsningen tillsammans med er idrottskonsulent.
 • Era satsningar kan genomföras på många olika sätt och det äger ni själva, ta hjälp av er förenings idrottskonsulent för stöd. Glöm inte att se över er satsning ur ett hållbarhetsperspektiv så att ni har nytta av denna satsning i många år. Kolla in Kunskapsportalen "Hållbar idrott" för tips på hur ni kan göra er satsning hållbar över tid.
 • RF-SISU Småland kan ta kostnader för bland annat konferenslokaler, processledare, föreläsare, studiematerial eller utbildningar.

Dialog om satsningar

Ni behöver tillsammans med er idrottskonsulent ha dialog om era satsningar senast den 15 oktober 2023. Satsningarna ska vara redovisade i IdrottOnline senast den 31 januari 2024.

Om ni vill göra satsningar inom flera områden, för en dialog med er idrottskonsulent.

Kontaktuppgifter till idrottskonsulenter i Småland hittar ni här.

Sidan publicerades: 11 september 2023

Informationsblad

Nedan finner ni länkar till informationsblad för de olika satsningarna. Skriv gärna ut bladen och häng upp dem i era klubblokaler.

Kontakt

Elin Hornbrink

Idrottskonsulent

036-34 54 38

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Tranås kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott och projektstöd IF barn- och ungdomsidrott i Småland.

Kontakt

Karin Carlsson

Verksamhetschef

036-34 54 14

Ansvarsområde: barn- och ungdomsidrott, uppföljning och utvärdering, idrottsmedel