Parasport – sport för de som behöver mer för att få lika

Pandemin slog hårdare mot parasporten än mot andra idrotter. I hela landet försvann nästa 40 % av alla aktiva. Nu kämpar Parasport Småland för att få tillbaka både aktiva och ledare.

Vinjett: Parasport i Småland

Sidan uppdaterades: 31 mars 2023

Parasporten är en annorlunda fågel i den svenska idrottsfaunan. Parasport är inte en enskild idrott man samlas kring, utan det är de aktivas förutsättningar som avgör. Svenska Parasportförbundet (Parasport Sverige) organiserar idrott för personer med någon form av funktionsnedsättning. Inom parasporten finns något för alla – oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen. Precis som i de flesta andra idrotter.

Organisatoriskt är parasporten en idrott bland andra, med ett specialidrottsförbund (SF) – Parasport Sverige – och ett specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i Småland – Parasport Småland.

– Cirka 45 idrottsföreningar har parasport på programmet i Småland, med 300–400 aktiva och 90 ledare, berättar Parasport Smålands ordförande Stefan Franzén.

Inkludering i idrottsföreningar

2017 fattade både Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet beslut om en gemensam riktning mot att inkludera paraidrottare och dess idrottsföreningar inom respektive specialidrottsförbund. Målet var att skapa en mer utvecklande och kvalitativ idrottsverksamhet.

– Flera idrotter har redan inkluderat parasport i sin verksamhet, exempelvis handboll och bowling. Innebandy och flera andra är på väg över, fortsätter Stefan.

Fortfarande finns det föreningar som tidigare kallades ”handikappidrottsföreningar”, och som endast bedriver parasport. Liksom även organisationer som FUB*, DHR** och RBU***.

Att starta parasport i en ”vanlig” idrottsförening ställer en del speciella krav, där kunskapen om de aktiva och deras behov är både en nödvändighet och en framgångsfaktor.

– Jag upplever att det finns en viss oro bland föreningar att börja med parasport. Men det finns bra stöd att få från Parasport Småland, oavsett om det är en förening som vill börja eller föreningar som redan har parasport.

Ett sådant stöd är Ewa Anemyr, som är idrottskonsulent på Parasport Småland. Hon har ett mångfacetterat uppdrag. Förutom nödvändig administration, ingår föreningsbesök och många föreläsningar.

– Vi hjälper till där det behövs och efterfrågas. Vi kan parasport. Å andra sidan får vi stöd av föreningar när vi arrangerar läger och liknande aktiviteter. Vi hjälps åt, säger Ewa Anemyr.

De finns många goda exempel i Småland. 2019 startade Wetterbygden Suns i Jönköping, ett basketlag som välkomnar alla som har en intellektuell funktionsvariation. Drygt tre år senare består laget av ett tjugotal basketspelare som alla tränar utifrån deras egna förutsättningar och som hittat glädjen för basketen. [Läs mer om Wetterbygden Suns]

Med stort engagemang och intresse kommer man långt

Läger och ”prova-på”

En stor utmaning är att få nya, unga aktiva att hitta till parasporten. Här är prova-på-verksamheter en bra väg, oftast i samverkan med skolan. Vad gäller föreningsaktiviteter är det oftast Parasport Småland som måste ta initiativet.

– Lägerverksamhet lockar ofta målgruppen. Då försöker vi sedan slussa vidare till idrottsföreningar, annars blir det bara en ”happening”, menar Stefan.

Men det finns fler vägar att gå.

– Idrottsskolor och prova-på-tillfällen jobbar vi med. Det bästa är att få möjlighet att testa idrotter på skoltid. Oftast då tillsammans med andra aktörer, berättar Ewa.

”Röra på sig, och socialt”

Målgruppen för parasporten är av förklarliga skäl bred och varierad.

– Det finns ju fler personer som har intellektuella funktionsnedsättningar. Även de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autism m.fl.) är många och finns också i vår verksamhet. De rörelsehindrade är tyvärr de svåraste att få tag i, konstaterar Ewa Anemyr.

För det stora flertalet – både aktiva och ledare –finns det olika anledningar till att idrotten lockar. För parasporten finns kanske ett motiv som väger något tyngre än övriga.

– Fysisk aktivitet är bra, men det viktigaste för alla är det sociala, att tillhöra en klubb och bära ett klubbmärke och regelbundet träffa kompisar. Röra på sig och socialt, det är det jag vill, sammanfattar en leende Ewa Anemyr.

För många parasportare krävs faktiskt lite mer för att de ska kunna få samma som andra idrottare.

Pandemin slog stenhårt

Nationell statistik visar att parasporten tappat 40 % under de två pandemiåren, vilket är mest av samtliga idrotter.

– Tyvärr har pandemin slagit stenhårt mot parasporten. En stor del av vår verksamhet idag går ut på att få tillbaka aktiva som slutat, säger Stefan Franzén.

Ett steg i återstartsarbetet är ett möte där Parasport Småland tillsammans med RF-SISU Småland bjuder in förtroendevalda och tjänstepersoner i SDF i Småland för att diskutera samverkan över idrottsgränserna. Mötet i Vrigstad den 14 mars innehåller kompetensutveckling inom paraidrott och tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mer info och anmälan här.

Ytterligare ett stöd till parasporten i Småland bidrar RF-SISU Småland med. En idrottskosnulent med fokus på parasport rekryteras under våren.

Parasporten är så viktig för så många. Nu är man på väg tillbaka.

* FUB – Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv

** DHR – Bokstäverna står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

*** RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Sidan publicerades: 8 mars 2023

Fakta om Parasport

Parasport är ett samlingsnamn för sport eller idrott för personer med funktionsnedsättning. Svenska Parasportförbundet (Parasport Sverige) organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vid tävlingar delas deltagarna in i olika klasser med syftet att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten.

Råd till föreningar som vill starta parasport

Ewa Anemyrs bästa tips till föreningar som vill starta parasport.

Ledare. Inte en utan flera, för att skapa kontinuitet. Igenkännandet av största vikt för många aktiva.

Regelbundna träningstider. Många parasportare har behov av regelbundenhet.

Lokaler och idrottsmiljöer måste givetvis vara anpassade för målgruppen.

Kunskap om idrotten.