Dags att söka LOK-stöd

Nu är det hög tid att söka LOK-stöd för aktiviteter genomförda mellan den 1 juli och den 31 december 2022.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund.

Vem kan söka LOK-stöd?

LOK-stödet kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år. För att ansöka om LOK-stöd behöver föreningarna närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Så söker du LOK-stöd

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida, allra senast den 25 februari 2023.

Om ni närvaroregistrerar i ett externt system och har aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senaste den 20 februari. Sportadmins föreningar skall ha registrerat aktiviteterna i deras system senast den 10 februari. Läs mer om inläsning till IdrottOnline här.

För frågor och funderingar, kontakta idrottskonsulenten i ert distrikt.

Sidan publicerades: 23 januari 2023

Kontakt

Ann Bergsten

Administratör

036-34 54 03

Ansvarsområde: Personhandläggare, LOK-stöd, SDF-bidrag