Catharina Wedin dansar med maken Bo och deras barnbarn. 

Dansglädje för alla med Neuro Kronoberg

När Catharina Wedin tillsammans med maken Bo flyttade till Växjö under förra året fanns inte rullstolsdans hos Neuroförbundet i Kronoberg. Paret var inte sena på att starta upp dansen som snabbt blev en omtyckt och populär aktivitet hos medlemmarna.

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Bo har genom åren varit mycket aktiv i vardagen med flera Vasalopp och maratonlopp i bagaget, men en neurologisk diagnos för ett antal år sedan ändrade förutsättningarna. Det var då idéen om rullstolsdans uppkom och tillsammans startade paret Wedin upp aktiviteten i hemstaden Uppsala. Rullstolsdansen har gjort att han fortsatt kan vara aktiv, något som bringar stor glädje hos honom. Men det är inte bara glädje hos Bo, utan även hos Catharina som njuter av att dansa tillsammans med sin man när rullstolsdansarna träffas.

- Det går inte att beskriva lyckan av att få dansa tillsammans. Men det är inte bara lycka för oss, utan för alla andra deltagare också. Det är många som inte trodde att de kunde dansa eftersom de sitter i rullstol.

Under våren har Neuro Kronoberg anordnat dans två timmar varje vecka, mycket tack vare paret Wedin som valde att starta upp det när flyttlasset för ett knappt år sedan gick till Småland. Det har sammanlagt blivit sju tillfällen då deltagarna setts för att skaka loss. Bland annat har de fått testa på bugg, hambo och showdans, men många gånger har de bara dansat till musiken, utan större avsikt än att enbart bringa glädje.

- Vi frågar alltid deltagarna vad de vill göra inför varje tillfälle och bestämmer vad vi ska göra utifrån det. Det finns inget rätt eller fel utan det handlar bara om glädjen kring att dansa och röra på sig, berättar Catharina.

Och glädje finns det gott om. Många av deltagarna trodde inte att de var kapabla till att dansa och har i efterhand berättat hur mycket dansen har stärkt självkänslan, fortsätter Catharina. För henne har det hela tiden handlat om att finna en dansglädje för alla och vägen dit har handlat mycket om inkludering. Det viktigaste har varit att involvera alla med visionen om ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Bland deltagarna är den yngsta 14 år och den äldsta 70. Under tillfällena dansar par, syskon och vänner. För de deltagare som kommer ensamma finns alltid möjligheten att dansa med andra, något som då anordnas på plats. För danspartnerna krävs ingen utbildning utan det är bara att hänga med och lära sig under ledning av Catharina. Hon lär inte bara ut dans utan även hållning och handfattning.

- Det måste vara enkelt och relativt kravlöst, annars vill inte alla vara med. Det är därför vi lämnar mycket öppet för deltagarna så de själva får vara med och bestämma vad vi ska göra för något. Sedan anpassar vi oss utifrån det.

Under april anordnades rullstolsdanscamp i Växjö, en heldag med dans, föreläsningar och mingel. En dag som var kostnadsfri för deltagarna tack vare bidrag, där bland annat RF-SISU Småland beviljade återstartsstöd för föreningen. Under pandemin har det varit svårt för medlemmarna att ses då många varit extra utsatta för smitta, vilket gjort att aktiviteterna har varit färre än innan. Ett återstartsstöd ger möjligheter för föreningar att komma på fötter igen efter drygt två år av pandemi.

Under sommaren håller rullstolsdansen uppehåll men till hösten är det dags igen, mest troligt med gamla men kanske också några nya ansikten. Under våren är det många som sett Aron Andersson dansa i tv-rutan under Let’s Dance, något som kan generera fler deltagare till rullstolsdansen i Växjö som drar i gång igen den 7 september.

- Förhoppningsvis får vi ännu fler deltagare som vill testa på dans när det nu sett att det är möjligt. Arons deltagande inspirerar och visar att möjligheterna finns, avslutar Catharina.

Sidan publicerades: 1 augusti 2022