Parasportens Grunder, Jönköping

Parasportens grunder går igenom vad parasport är, vem den riktar sig till och hur den är organiserad. Du får en ökad kunskap, förståelse och trygghet kring parasport.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2024

Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig i första hand till dig som är föreningsledare, tränare, förtroendevald eller anställd inom idrotten.
Den ger utrymme till erfarenhetsutbyte mellan deltagande föreningar och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Parasportens grunder omfattar följande:

  • Vad är parasport?
  • Organisering, samhällsstruktur och förändring.
  • Inkludering och normmedveten idrott.
  • Att träna och tävla som paraidrottare.
  • Rörelseförståelse i praktiken.

Plats:

Jönköping, lokal meddelas i kallelsen

Datum:

lördag 7 september 2024

Starttid:

Kl. 10.00

Sluttid:

Kl. 15.00

Anmälan:

Senast söndag 25 augusti 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 juli 2024

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare