Digital: Styrelsens roll och ansvar

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. Utbildningen innehåller både teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Sidan uppdaterades: 1 december 2023

Ur innehållet:
Stadgarna - ett medlemsavtal. De olika föreningsorganen. Att vara ledamot. Hur fördelar vi rollerna? Styrelsens ansvar och det ekonomiska ansvaret. Revisorns resp valberedningens roll. Medlemsengagemang. Årsmöte - genomgång. Kultur och värderingar.
Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som möjligt?
Vi testar på SWOT, prioritera och genomförbarhet, handlingsplan, årshjul.

Målgrupp: Föreningens styrelse och vi ser gärna att det deltar minst 2-4 personer.

Plats:

Digital

Datum:

torsdag 11 april 2024

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast tisdag 9 april 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 december 2023

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare