Digital: Kanslistutbildning, för dig som är kanslist i förening eller i förbund

Du som är kanslist i en förening eller på ett SDF får nu möjligheten att träffa andra deltagare och byta tips, råd och erfarenheter. Vi tittar på hur du som kanslist kan planera, effektivisera och strukturera arbetet.

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

Innehåll
• Befattningsbeskrivning/Arbetsbeskrivning
• Medarbetarsamtal
• Daglig och längre planering. Handlingsplan/ actionlista
• Att skapa ett årshjul. Få en bra överblick av ditt och förbundets verksamhetsår. Ett årshjul ger ett bra underlag för årsberättelsen.
• Förändringsarbete

Plats:

Digital

Datum:

onsdag 28 februari 2024

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 12.00

Anmälan:

Senast söndag 18 februari 2024, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 december 2023

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare