Digital: Revisorns viktiga arbete

För dig som är revisor i en förening eller vill ha koll på vad en revisor bör göra.

Sidan uppdaterades: 1 juni 2023

Revisorns granskar styrelsens arbete och är aktiv under hela verksamhetsåret. Kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt och håller koll på de ekonomiska rapporterna, bokföringen och verifikationerna och hur dessa förhåller sig till budgeten. En revisor bör också följa upp de ekonomiska rutinerna, läser protokoll och granskar de beslut som har fattats.

Målgrupp
Föreningens revisor och ordförande alt annan person som ansvarar för ekonomin.

Plats:

Digital

Datum:

tisdag 19 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.30

Anmälan:

Senast söndag 17 september 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 1 juni 2023

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: Utbildningar och föreläsningar kring föreningskunskap och evenemang, föreläsare