Ungas delaktighet i föreningen

I Riksidrottsförbundets (RF) dokument ”Riktlinjer för barn och ungdomsidrott” står det bland annat att ”Alla barn och ungdomar inom idrottensrörelsen ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hur ser det ut i er förening?

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

Bjud in till och forma ett ungdomsråd
RF-SISU Småland vill inspirera och stötta de föreningar som vill skapa möjligheter för barn och ungdomar att vara med och forma den verksamhet de är en del av. En förutsättning för meningsfull delaktighet innebär att utgå från det som unga själva tycker är relevant och viktigt. Vi ger dig tips och råd samt ett arbetsmaterial som underlättar både för styrelsen och de unga att komma igång.

Kvällens agenda – start kl. 19.00:
Bakgrund och syfte - Tillvägagångssätt - Arbetsmaterial - Frågestund - Vad händer nu? – Hur går vi vidare?

Plats:

Digital

Datum:

torsdag 9 februari 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast torsdag 9 februari 2023, kl. 13.00

Sidan publicerades: 30 januari 2023

Kontakt

Anette Ellefsen

Administratör

036-34 54 49

Ansvarsområde: RU-kurser, föreläsare