En bättre idrottsrörelse gör plats för alla

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

RF-SISU Skåne vill uppmärksamma hur föreningar kan arbeta med att öka möjligheterna för personer med speciella behov utifrån funktionsvariationer att blir en än mer naturlig del av idrottsrörelsen.

Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar. Här finns något för alla – oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen.

Svenska Parsasportsförbundet arbetar för att personer ska få möjlighet att idrotta på lika villkor och vara del av idrottsrörelsen på ett naturligt sätt. Därför kan vi säga att förbundet nedmonterar sig själva genom att fler och fler föreningar startar upp verksamhet som inkluderar personer med funktionsvariation kopplat till sitt förbund. Men det betyder inte att förbundet inte behövs. De stöttar med kunskap och erfarenhet inom området.

Något förbundet arbetar mycket med och utbildar i är hur ledare möter alla individer på ett bra och inkluderande sätt – något som borde vara självklart för alla. Vi utgår från individen först – att tänka att en person kan ha – men inte vara. Till exempel kan vi prata om en idrottare med synnedsättning. Inte ”en synskadad idrottare” eller ”en funktionsnedsatt idrottare”.

Vi kommer att lyfta goda exempel på uppstart och insatser föreningar gör/gjort men också de effekter och utmaningar som finns för både individer och föreningar.

Läs mer om Parasporten i Skåne

Läs mer om idrottare med NPF-diagnos

Läs om Parasportens olika begrepp

Prova-på i Helsingborg under sportlovet

Tre föreningar, OV Helsingborg , Helsingborgs Simsällskap och Alla kan gympa Helsingborg, ordnade gemensamt aktiviteter under lovet. För att få in fler medlemmar och öka möjligheten till rörelsen för målgruppen 7-20 år med funktionsvariation öppnade de upp verksamheten och visade hur bra föreningslivet kan vara.

Läs hela artikeln

Malmö Open - the European parasport event

I februari var det ett stort årliga tävlingsevent med 12 olika idrotter representerade med deltagare från 23 olika nationer.

Se inslaget med FIFHs sportchef Thomas Jönsson som berättar om Malmö Open och dess betydelse.

 

Handbolls VM 2023

Under Handbolls VM i januari bjöd förbundet och Malmö Stad på föreläsningar i 3 dagar. På söndagen var temat Paraidrott då Rikke Nielsen, Albin Svensson och Fatmir Seremeti delade med sig av sina inspirerande berättelser och erfarenheter.

Lykkeliga

Rikke pratade om Lykkeliga, en förening för alla, som finns i hela Danmark. Läs mer i vår nyhet.

Fatmir Seremeti, Goalball

framförde sin inspirationsföreläsning om hur han hittade Goalball och vilka utmaningar han genomgått. Se en sammanfattning i klippet nedan och håll ögonen öppna för kommande tillfällen att se hela hans berättelse.

Albin Svensson, IFK Kristianstad Parahandboll

 Handbollstränaren för IFK Kristianstad, Albin Svensson blev under handbolls VM inbjuden av Malmö Stad och Svenska Handbollsförbundet för att föreläsa om Utmaningar och möjligheterna med rullstolshandboll. Men vägen till tränarkarriären i IFK Kristianstad har allt annat än varit spikrak och ibland får Albin till och med nypa sig själv i armen då han undrar ”hur hamnade jag här?” Med stor drivkraft och engagemang inom rullstolshandollen vill Albin att alla deltagare ska få möjlighet att kunna spela handboll oberoende ålder, kön, skada eller funktionsvariation. 
Följ länken för att se Albin Svenssons föreläsning Utmaningar och möjligheterna med rullstolshandboll.

Utbildning

Söndag den 5 februari 2023 bjuder vi in till Parasportförbundets nya grundutbildning, "Parasportens grunder"

I denna utbildning går vi bland annat igenom vad parasport är för något, vem parasport riktar sig till och hur den är organiserad.

Läs mer om vad utbildningen innehåller och möjligheter att genomföra framöver.

Sidan publicerades: 24 januari 2023