Föreningsidrott - på uppgång eller fall?

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023

RF-SISU Skåne vill uppmärksamma föreningsidrottens utmaningar och möjligheter kopplade till engagemang och den demokratiska processen.

Varför det är viktigt att delta på årsmöte i en idrottsförening?

Att vara en medlem i en idrottsförening innebär att man inte bara har tillgång till träning och olika aktiviteter, utan också att man blir en del av en gemenskap som arbetar för att främja idrott, motion och välbefinnande. Ett viktigt inslag i denna gemenskap är årsmötet, där medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens beslut, lära sig mer om föreningens verksamhet, träffa andra medlemmar och bidra till föreningens utveckling.

Läs artikeln i sin helhet

Fin utveckling för idrottsrörelsens folkbildning i Skåne

Under 2022 har RF-SISU Skåne nått fler deltagare än någonsin och allt fler föreningar använder folkbildningen som verktyg för att bilda och utbilda ledare, aktiva, föräldrar, styrelser och funktionärer.

Läs vår nyhet

Nytt stöd ska få fler äldre i rörelse

En målgrupp som fått mer fokus är seniorer. Hur ska vi kunna ta vara på denna resurs och dessutom öka folkhälsan? Föreningar som startat eller vill starta upp verksamhet för fler kan läsa mer om Verksamhetsstöd IF 65+ och även inspireras av ett par föreningar som tagit initiativ.

Gå till nyheten

Riksidrottsmötet - RIM.

I dessa årsmötestider passar vi på att skärskåda idrottsrörelsen. Hur mår demokratin och vilka har något att säga till om? Vilka vill vara med/inte vara med och varför? 26-28 maj har vi Riksidrottsmötet - årsmötet där alla specialidrottsförbund som föreningar röstat fram ledamöter till deltar. Många frågor och motioner från förbunden ska beslutas om.

Läs mer om Riksidrottsmötet, RIM, här.

Unga vill engagera sig – om de får frågan

Vad får unga att engagera sig? Hur står det till med den yngre aktiva generationen och hur är förhållandet till idrottsrörelsen?

Ungdomsbarometern och Riksidrottsförbundet har under många år arbetat tillsammans för att kartlägga ungas tränings- och motionsvanor. Det övergripande syftet är att kunna följa utvecklingen kring ungas rörelse och aktiviteter över tid.

Läs om Unga vill engagera sig - om de får frågan

Idrottandet ökar i Skåne igen

LOK-stöds siffror för 2022 visar att föreningsdriven idrott är på uppgång igen efter Coronapandemin. Vi har fortfarande vissa målgrupper som inte är tillbaka men på god väg.

Läs om rapporten i vår nyhet.

Sidan publicerades: 21 april 2023