Idrotten tog plats på Ystad Summit

Under torsdagen samlades över tusen personer från kommuner i Skåne för att delta i 30 olika programpunkter med samhällsfrågor i fokus. Även idrottsrörelsen var närvarande och under dagen diskuterades ämnen som rör anläggningar och idrottsmiljöer. Senare på kvällen hölls ett panelsamtal med bland annat Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas ordförande, Karl-Erik Nilsson.

Sidan uppdaterades: 8 september 2023

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats där aktörer från ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv samlas för att diskutera ämnen som påverkar vår region nu och i framtiden.

 

7 september 2023

Plats för idrott – för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer


En av de viktiga diskussionspunkterna var "Plats för idrott" – att skapa fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer. Att säkerställa tillgång till lämpliga idrottsanläggningar både på kort och lång sikt är avgörande för att främja fysisk aktivitet och ett hälsosamt liv. Konferensen bidrog med värdefulla insikter och inspiration för långsiktig, hållbar och strategisk utveckling av idrottsanläggningar och miljöer för idrott och fritid.

En av talarna under konferensen var Jonnie Nordensky, projektledare för Riksidrottsförbundets initiativ "Plats för idrott". Målet med detta projekt är att öka tillgången till ändamålsenliga idrottsanläggningar och idrottsmiljöer över hela landet genom att inkludera idrotten i samhällsplaneringsprocesser.

Intervju med Jonnie Nordensky, Projektledare Plats för idrott

Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare på Centrum för idrottsforskning, talade om hur utformningen av platser för idrott och friluftsliv påverkar människors möjlighet och vilja att vara fysiskt aktiva. Med förändrade motionsvanor, klimatförändringar, ökad ohälsa och andra utmaningar är det viktigt att ta ett helhetsgrepp när det gäller utformning, gestaltning och förvaltning av anläggningar.

Intervju med Daniel Glimvert, verksamhetssamordnare, Center för idrotts- och friluftsanläggningar

Ett idrottspolitiskt samtal


Senare på kvällen ägnades det åt ett idrottspolitiskt samtal, där Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas nya ordförande, Karl-Erik Nilsson, delade sina tankar om idrottens samhällsnytta, framtida utmaningar och möjligheter. Det följdes av en paneldebatt med politiska representanter, RF-SISU Skåne och föreningsaktiva där aktuella idrottspolitiska frågor diskuterades.


Innan konferensen startade, fick vi möjligheten att ha en kort intervju med Karl-Erik Nilsson, där han delade sina tankar inför konferensen.

Intervju med Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Efter konferensen hade vi även chansen att prata med två politiker från Ystad, Sverker Meyer från Moderaterna som för närvarande styr i Ystad och Kevin Rasmussen från Socialdemokraterna som sitter i opposition. Vi diskuterade hur de tänker kring idrottens roll i samhället och hur de kan bidra till att förbättra förutsättningarna för föreningar och idrotten i deras kommun.

Intervju med Sverker Meyer, Moderaterna i Ystad

Intervju Kevin Rasmussen, Socialdemokraterna i Ystad

Det var en givande dag med värdefulla diskussioner om idrottens betydelse och dess roll i samhället.

 

8 september 2023

Dag två inleddes med en workshop om samarbete för att främja rörelse i skolan.


Många barn och unga är alltför stillasittande. RF-SISU Skåne arrangerade en workshop med inriktning på samarbete för att främja fysisk aktivitet och mångfald i rörelse i skolan. Hur kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att öka barnens glädje och förståelse för rörelse, vilket i sin tur kan lägga grunden för ökat välmående, förbättrade skolresultat och en förbättrad folkhälsa?

En av de två medverkande föreläsarna var Henrik Nilsson från RF-SISU Skåne, kontaktperson för "Rörelsesatsningen i skolan" i Skåne. Henrik pratade om framgångsreceptet för att kunna inkludera mer rörelse i skolan. Dagens andra föreläsare var Niclas Bromark, distriktidrottschef RF-SISU Västerbotten, som presenterade bland annat deras projekt "Change the Game". "Change the Game" är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa och sprida kunskap om mångfald i rörelse.

Niclas Bromark – RF-SISU Västerbotten och Henrik Nilsson – RF-SISU Skåne

Sidan publicerades: 8 september 2023