Fin utveckling för idrottsrörelsens folkbildning i Skåne

Efter tuffa år präglade av pandemi syns en stark utveckling för idrottsrörelsens folkbildning i Skåne. Under 2022 har RF-SISU Skåne nått fler deltagare än någonsin och allt fler föreningar använder folkbildningen som verktyg för att bilda och utbilda ledare, aktiva, föräldrar, styrelser och funktionärer.

Sidan uppdaterades: 21 april 2023

Behovet av att bilda och utbilda är en av de viktigaste beståndsdelarna för idrottsrörelsens utveckling. Föreningsidrotten är en plats för såväl idrottslig som personlig utveckling där det finns möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med andra. Men pandemin påverkade idrottsrörelsen på flera sätt och 2022 har präglats av att återstarta verksamheten. För Skånes del har pandemin inneburit ett stort tapp i antalet träningstillfällen för barn och unga mellan 7 och 25 år. Samtidigt som idrottandet ökar i Skåne igen så har fler föreningar än någonsin samverkat med RF-SISU Skåne när det kommer till folkbildning och utbildning.

Jämför vi med 2021 har utbildningstimmarna i Skåne ökat med 28 procent. Antalet samverkande föreningar har ökat med 27 procent jämfört med 2021 och även antalet unika deltagare ökar från drygt 25 000 personer till drygt 33 000 personer - en ökning med 29 procent.

– Att göra en nästan 30 procentig ökning från år 2021 är viktiga och värdefulla steg i vårt folkbildningsarbete. Jag ser det som ett kvitto på återhämtning, att vi återigen möts i klubbstugor, omklädningsrum, på plan, i skog eller i andra tänkbara miljöer där vi kan prata kring de idrottsfrågor som ligger oss närmast om hjärtat, säger Patrik Karlsson Distriktidrottschef RF-SISU Skåne.

 

Folkbildningen för oss samman

Patrik Karlsson ser flera olika anledningar som troligtvis påverkar uppgången för folkbildningen i Skåne just nu.

– Pandemin gav oss mycket negativt men också några unika reflektioner som många tagit tillvara på. Ett exempel är privilegiet kring de fysiska mötena och att vi lärt oss att uppskatta det som sker i samtal med varandra. Det kom som en viktig påminnelse för många som är engagerade inom föreningsidrotten idag.

Han fortsätter:

– I Skåne har vi varit väldigt oroliga för återstarten. Hur blir det med de ideella krafterna och det outtröttliga arbete som många lagt ner utan krav på ersättning? Jag tror att såväl vår organisation som idrottsföreningarna verkligen förstod vikten av att försöka hitta nya vägar framåt, både för att få tillbaka de man tappat under pandemin men även för att rekrytera nya ledare och aktiva till föreningsidrotten.

 

Långsiktigt arbete kommer att krävas

Folkbildningen har varit och är fortsatt viktig i arbetet med att återstarta såväl föreningar som idrottsrörelsen i stort. Det finns en utbildningsskuld* sedan pandemitiden och kortsiktigt behöver nyrekryterade ledare och aktiva bildas och utbildas. Samtidigt pågår ett mer långsiktigt arbete som stärker såväl individ som föreningens samlade kraft i syfte att skapa hållbar föreningsidrott över tid.

– Även om vi går starkt framåt kommer vi behöva arbeta med revorna efter pandemin under en lång tid. Folkbildningen visade sin samlande kraft då och den visar sin kraft nu i att skapa möten och utveckling, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

*Med utbildningsskuld avses utebliven eller ofullständig utbildningsverksamhet till följd av Covid-19 pandemin. Detta innefattar bland annat uteblivna utbildningar eller att tränar- och domarutbildningarna inte är fullständiga eftersom praktiska moment inte kunnat genomföras.

Fotnot:
Under pandemiåren minskade SISU Idrottsutbildarnas totala verksamhet i riket med omkring 20 procent. Jämfört med 2021 har utbildningstimmarna ökat med 18 procent.

Arbetet i idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, utgår från folkbildningens mål om att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. När medlemmar möts och pratar om hur de vill ha det i sin förening stärks demokratin, inflytandet och delaktigheten. Kärnan i verksamheten är alltid samtalet och mötet mellan människor. Att lära av och tillsammans med andra.

Sidan publicerades: 17 april 2023