Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål. (Både som digital och i Malmö, se anmälan för mer information)

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

Plats:

Digitalt och i Malmö

Datum:

onsdag 3 maj 2023 – lördag 27 maj 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 20.00

Anmälan:

Senast söndag 23 april 2023, kl. 23.59

Sidan publicerades: 9 december 2022