En grupp människor som sitter kring ett bord och utbildar sig.

Idrottens folkbildning utvecklar männsikor och idrottsföreningar

Sidan uppdaterades: 19 mars 2024

RF-SISU Östergötland är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi arbetar med utbildning och folkbildning i idrottsrörelsen. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Östergötland har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan i klubbstugan. Vi tittar tillsammans på vilka utbildningsönskemål och behov som föreningen har och och anpassar utbildningsformen efter det. Kontakta din idrottskonsulent här.

Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Här kan du läsa mer om lärgrupper.

Här hittar du SISU Idrottsutbildarnas webbutbildning för lärgruppsledare.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp eller om du vill ha tips på bra studiematerial.

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Östergötland finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser som till exempel Hjärt-lungräddning, Psykisk ohälsa, Kassörutbildning och många fler. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Läs mer om våra kurser och kursutbudet i vår Utbildningsguide.

Sök Utbildning

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Östergötland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Här kan du läsa mer om hur du tar hjälp av våra processledare.

Kontakta idrottskonsulent för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade.

Kontakta idrottskonsulent för att få mer information om föreläsningar.

Läs mer om våra kurser och kursutbudet i vår Utbildningsguide.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.

Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

Guide för folkbildning i förening

En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening.