Anläggningsstödet gav Vidingsjö-föreningarna nytt liv!

I vackert belägna Vidingsjö i Linköping har Arvsfondens anläggningsstöd tillsammans med stöd från RF-SISU Östergötland och Linköpings kommun blivit en katalysator för tillväxt och utveckling inom den lokala idrotten. För föreningarna Linköping OCR och Linköpings Bangolf har deras nya anläggningar varit helt avgörande. Vi besökte föreningarna en solig kväll full av aktivitet!

Sidan uppdaterades: 27 juni 2024

Enligt undersökningar från Riksidrottsförbundet uppger varannan förening ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar.

Därför är Arvsfondens ekonomiska stöd för att förbättra och skapa nya idrottsanläggningar många gånger helt avgörande. I Östergötland används stödet flitigt och till stor nytta. I regel växlas stödet upp med hjälp av RF-SISU Östergötlands Anläggningsstöd och med stöttning från aktuell kommun. En samverkan som gör skillnad för den östgötska idrotten.

- Anläggningsfrågan är högt upp på agendan hos oss. För att säkerställa att alla, oavsett ålder eller förmåga, har tillgång till idrottsaktiviteter, är det avgörande med moderna anläggningar som är tillgängliga och välkomnande, beskriver Distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist.

Under 2023 delade Allmänna arvsfonden ut knappt 763 miljoner kronor. Drygt 235 miljoner (30 procent) av dessa gick till det så kallade lokalstödet inom 83 projekt i landet. I Östergötland beviljas ett flertal projekt årligen. De flesta med support från vår Idrottsstrateg Johan Råsbrink.

- Genom tätt samarbete kan vi hitta bästa lösningen för föreningarna. Ett Arvsfondsprojekt kräver en del förarbete men vi finns gärna som stöd hela vägen. Behovet är gigantiskt, konstaterar Johan Råsbrink.

Tre av föreningarna som fått ett Arvfondsprojekt är Linköpings Bangolf, Linköpings OCR och Mountainbikeklubben Mera Lera som alla finns i Vidingsjö.

För Linköpings Bangolf var nybyggnationen av banor tillika para-golfanläggning helt avgörande. Totalt mottog föreningen dryga 3.2 miljoner kronor från Arvsfonden och RF-SISU Östergötland.

Människor som spelar bangolf

- Linköpings Bangolf har varit en vilande förening sedan 1998, bygget av anläggningen var helt avgörande för att vi skulle kunna återuppliva föreningen. Att vi kunde bygga anläggningen var också avgörande för bangolfen i hela Linköping, säger vice ordförande Fredrik Hasselgren.

Grannen Mera Lera fick närmare 1 miljon kronor från Arvsfonden, RF-SISU Östergötland och Linköpings kommun för bygget av sin Skills Arena medan bygget av ny hinderbana för Linköpings OCR stöttades av samma aktörer med dryga 1.2 miljoner.

En tjej som hänger i ringar

- Vi syns nu på ett helt annat sätt vilket gör att folk ser att vi finns, de ställer frågor och kommer på våra träningar, både barn, ungdomar och vuxna. Anläggningen gör också att vi kan träna på ett mycket mer avancerat sätt, säger Ola Cederberg från Linköping OCR.

Vikten av Arvsfondens insatser kan inte överskattas menar Kristin Lönnqvist som också är glad över det extra stöd till just anläggning som idrotten fått att fördela under hösten 2024:

- Brist på idrottsanläggningar och andra ytor för idrott är en av idrottsrörelsens största utmaningar. Idag upplever en av tre idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet brist på tid och plats och tvingas tacka nej till nya medlemmar. Det finns mycket stora behov och det behövs mer resurser för att möta utmaningarna, inte mindre. Vi ser fram emot att fortsatt kunna stötta regionens föreningar.

Foto: Carl Schnell

Sidan publicerades: 27 juni 2024