Glädjande siffror visar att barn- och ungdomsidrotten återhämtar sig

Barn- och ungdomsidrotten i Östergötland är tillbaka efter pandemin. Dessa glädjande besked kommer från Riksidrottsförbundets senaste statistik för 2023.

Sidan uppdaterades: 15 april 2024

- Mycket glädjande och viktigt. Idrotten har inte bara återhämtat sig utan på många håll även ökat antalet deltagartillfällen i jämförelse med 2019 säger Distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist på RF-SISU Östergötland.

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen, särskilt mot barn och ungdomar vilket också visade sig under 2020 och 2021 då antalet deltagartillfällen inom idrottsrörelsens verksamhet sjönk markant. 2022 vände kurvan uppåt men visade då fortfarande ett tapp jämfört med innan pandemin.

När uppdaterade siffrorna nu släpps för helåret 2023 kan vi nu se att idrotten är tillbaka och rent av passerat siffrorna från 2019. Siffrorna ska dock ännu ses som preliminära.

- Det är mycket glädjande att se att de resurser och satsningar som gjorts på både nationell, regional och kommunal nivå gett resultat, även om det stora arbetet såklart gjorts ute i föreningarna, säger Kristin Lönnqvist.

Ökning på 3% och ökning i alla kommuner

För Östergötland ser vi en ökning på 3% i en jämförelse av åren 2019 och 2023. En ökning som därmed ligger i linje med rikssnittet på 2.7%. Samtliga kommuner i Östergötland har en positiv ökning av aktivitetstillfällen mellan åren 2022 och 2023 och drygt hälften har tom fler aktivitetstillfällen 2023 än 2019.

- Dessa glädjande nyheter ska direkt kopplas till alla de fantastiska föreningar och ledare som varje dag gör skillnad för barn och unga. Föreningarna har visat stort engagemang och på olika sätt testat både beprövade och nya sätt att rekrytera medlemmar och det är härligt att se det fina resultatet på det arbetet, beskriver Lönnqvist.

Östergötland som distrikt i Sverige ligger dock fortsatt relativt lågt i antal deltagartillfällen sett i relation till andra delar av landet. Särskilt på tjejsidan.

Det har sett ut så över lång tid och vi vet inte riktigt vad det beror på, men klart är att vi behöver fortsätta att arbeta med stort utvecklingsfokus. Vi gläds åt återhämtningen men är inte nöjda, det finns mycket arbete kvar, säger Lönnqvist.

Stor skillnad mellan idrotterna

Skillnaderna är stora mellan olika idrotter. Bland de tio största förbunden är det på riksnivå fotbollen som ökat mest med 14 procent fler deltagartillfällen och basketen med 11 procent. Kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning har fortsatt utmaningar efter pandemin. För Östergötland ser vi att flera kampsporter i stället ökat, både boxning och taekwondo är två av idrotterna som visar stor ökning. Bland de största idrotterna i regionen går fotbollen starkast framåt följt av gymnastik. Innebandy, ishockey, ridsport och basket är stora idrotter som fortfarande har en bit kvar till full återhämtning i Östergötland.

Deltagartillfällen 7-25 år Östergötland
2019: 2 230 721
2020: 1 996 968
2021: 1 906 881
2022: 2 091 650
2023: 2 286 670

Fakta
Ovan siffror är hämtade från så kallade LOK. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten.

För mer information
Distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist
010-476 50 25

Sidan publicerades: 12 april 2024